Baby Slaapt het Liefst bij Ouders

Vaak is één van de eerste zaken waar aanstaande ouders naar gaan kijken een babykamer. De vraag is echter; zit een baby daar ook echt op te wachten? Of wil hij of zij liever zo dicht mogelijk bij zijn ouders zijn?

Uit een recent onderzoek van biologe Carolina de Weerth van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat baby's die niet bij hun ouders in de kamer slapen, een hoger stressniveau hebben dan pasgeborenen die wel de ouderslaapkamer delen.

Voor het onderzoek hebben 163 moeders twee maanden lang een dagboek bij gehouden. In het dagboek noteerde zij hoe lang en waar de baby de nacht ervoor had geslapen. Ongeveer een kwart van de baby's sliep vrijwel altijd in de babykamer en rond de veertig procent deelde vrijwel altijd de ouderslaapkamer. De rest van de kinderen sliepen soms in de eigen kamer en soms bij de ouders.
Het cortisolniveau in het speeksel van de baby werd na twee stressmomenten gemeten. In bad gaan was één van de stressmomenten. Uit die metingen bleek dat baby's die afgezonderd van hun ouders slapen, gemiddeld een bijna veertig procent hoger stressniveau hebben bij het in bad gaan dan baby's die wel op de kamer van hun ouders slapen.

Verklaring kan zijn dat als het kind in de andere kamer slaapt, ouders misschien pas ingrijpen bij ‘grote signalen’, zoals huilen, omdat ze subtielere signalen missen, aldus de onderzoekster.
Die baby’s zijn minder gewend dat hun ouders hun stress kunnen verminderen en dat werkt mogelijk door op andere stressmomenten.
De onderzoekster benadrukt dat het belangrijk is voor een baby om stress te leren ondergaan. 'Het is normaal als baby's reageren op hun omgeving en hun cortisolniveau daarbij omhoog en weer omlaag gaat. Het wordt pas problematisch als baby's chronische stress ervaren en daar ook langzaam van herstellen. Dat is nadelig voor hun gezondheid, en ook voor de aanpassing van hun stresssysteem.'
Baby's geven aan dat het ze stress oplevert als ze 's nachts niet dicht bij hun ouders in de buurt kunnen zijn. Ze voelen zich dus het prettigste in de ouderslaapkamer. Voor de ouders kan het ook heel handig zijn, een nachtvoeding (zeker als je borstvoeding geeft) is zo gegeven.
Referentie
1. M.S. Tollenaar, R. Beijers, J. Jansen, J.M.A. Riksen-Walraven and C. de Weerth. 2011. Solitary sleeping in young infants is associated with heightened cortisol reactivity to a bathing session but not to a vaccination. Psychoneuroendocrinology. 04/2011; 37(2):167-77.
Reacties