Terug naar de Basis

Vandaag weer een foto. Soms praten en typen we gewoon veel te veel, het zien van één mooie foto kan je al helpen om dingen anders te gaan zien.

Als we het in de moderne Westerse wereld soms even niet meer weten, dankzij eigenlijk gewoon een overload aan informatie, dan kunnen we nog altijd terugvallen op onze voorouders.

Zij kennen nog niet 'opvoedingsmethodes' zoals de 3 R's (rust, rein en regelmaat). Zij gaan nog gewoon af op hun instinct en gevoel. De laatste jaren toont de wetenschap ons dat terug gaan naar de basis van hoe het ooit begon, wellicht de beste 'opvoedingsmethode' ooit is.


Reacties