Welkom bij de Nieuwe Baby!

De nieuwe baby is een 365 dagen project. Dagelijks wordt er via tweets en blogs nieuwe (wetenschappelijke) informatie over de nieuwe baby geplaatst. Wat zijn we in de loop der jaren eigenlijk allemaal te weten gekomen over onze baby's? Hoe kun je alle (wetenschappelijke) informatie vertalen in het dagelijks leven?
Doel van het nieuwe baby project is om degene te leren kennen waarvan we het meeste houden: onze baby's!

Reacties