Herinnering aan je Bevalling

Gisteren hebben we het gehad over bevallen op je eigen manier. Vandaag bespreken we een langdurend wetenschappelijk onderzoek waarin 20 vrouwen hun ervaringen deelden over de bevalling. 

De vrouwen kregen kort na de bevalling een gestructureerde vragenlijst en de mogelijkheid om hun ervaring in persoonlijke bewoordingen op te schrijven. Deze vragenlijst en hun ervaringsverhaal moesten ze 15 tot 20 jaar na hun eerste bevalling weer opnieuw invullen. Daarna kregen de vrouwen een half uur durend persoonlijk interview om hun ervaringen en percepties verder toe te lichten.

Allemaal gaven ze aan dat hun herinneringen nog heel levend waren en de gevoelens nog steeds diep. De vrouwen met de hoogste lange termijn tevredenheidsgraad gaven aan: 
  • Ze vonden dat ze iets heel belangrijks hadden bereikt.
  • Ze hadden het gevoel volledig zelf in controle te zijn tijdens hun bevalling.
  • De ervaring van de bevalling had positief bijgedragen aan hun zelfvertrouwen en hun gevoel van eigenwaarde.
  • Ze hadden positieve herinneringen aan hun zorgverleners.   
Al deze positieve associaties ontbraken bij de vrouwen die hun bevalling als niet prettig hadden ervaren. Voor hun gevoel was de bevalling niet op de manier gegaan zoals zij dit hadden gewenst.

Dit onderzoek laat zien dat het meemaken van een bevalling nog lang voor levendige herinneringen en diepe emoties kan zorgen. Een mooie ervaring kan zoveel goeds doen voor jezelf en je baby. De keerzijde is dat een negatieve ervaring je nog lang kan achtervolgen.

Het is voor iedere vrouw van belang om haar gedachten over de bevalling op papier te zetten. Een geboorteplan is hier een prima middel voor. De verwachtingen bespreken met je verloskundige of gynaecoloog is zeker aan te raden. De impact van een bevalling is groot in het leven van iedere vrouw. Je optimaal voorbereiden op deze levensveranderde gebeurtenis kan je helpen om levenslang positief op jouw bevalling terug te kijken.


Referentie
1. Simkin P.T. 1991. Just Another Day in a Woman's Life? Women's Long-Term Perceptions of Their First Birth Experience. Birth, Volume 18, Issue 4, pages 203–210.


Reacties