Het Kijken van Televisie - Taalbevorderend voor je Baby?

Diverse televisieprogramma's voor baby's en peuters, zoals Dora, Diego en Ni Hao Kai Lan, zijn erop gericht om de baby naast zijn moedertaal ook een andere vreemde taal te laten herkennen. Heeft dit echter wel enig effect? Leert je baby hiermee de basis van een vreemde taal?

Patricia Kuhl, één van de voornaamste onderzoekers op taalgebied, heeft diverse experimenten met baby's, taal en televisie gedaan. Kuhl en haar collega's lieten 9 maanden oude Amerikaanse baby's kennis maken met een voor hen compleet vreemde taal: Mandarijn Chinees. In één experiment kregen de baby's de mogelijkheid om in het echt met een Mandarijnse spreker interactie te hebben. Na 12 sessies lieten deze baby's een duidelijk vergrote capaciteit zien tot het begrijpen van de Mandarijnse taal.

Toen het experiment werd herhaald met een andere groep baby's, lieten ze hen alleen naar een Mandarijnse spreker op televisie kijken. De resultaten waren anders. De baby's bleken geen duidelijke verbetering te laten zien in hun Mandarijnse taalontwikkeling. Er was ook een controlegroep met baby's. Zij hadden geen enkel experiment ondergaan. De controlegroep baby's hadden dezelfde reacties op het zien van Mandarijnse sprekers als de televisiekijkende groep.

In beide experimenten keken de Mandarijnse sprekers de baby's direct aan, was speelgoed het onderwerp van gesprek en spraken ze op de 'baby-vriendelijke' manier, dus langzamer, met meer melodie en met meer herhaling. Het enige verschil tussen de experimenten was de sociale factor.

Alhoewel programma's als Dora leuk zijn voor baby's en peuters, is het niet erg waarschijnlijk dat ze onze baby's echt helpen om een goede basis te leggen voor het ontwikkelen van een vreemde taal. Hiervoor hebben ze een persoonlijke mentor nodig.
Referentie
1. P.L. Kuhl, F.M. Tsao and H.M. Liu. 2003.
Foreign-language experience in infancy: effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. Proc Natl Acad Sci U S A. 100(15):9096-101.Reacties