Leer je Baby Kennen

Als je baby net ter wereld komt, valt er heel wat te ontdekken. Als je je baby observeert zullen zijn stemmingen en wat hij nodig heeft steeds duidelijker worden. Het krijgen van inzicht in je baby's mentale en emotionele gemoedstoestand blijkt belangrijk voor zijn veilige gehechtheid.

Kinderen met een veilige gehechtheid tonen een evenwichtige balans tussen ontdekkings- en hechtingsgedrag. Ze onderzoeken gemakkelijk hun omgeving bij aanwezigheid van de ouder en kunnen angstig reageren bij afwezigheid. Als de ouder weer terugkomt herstelt het kind zich snel en hervat zijn onderzoeksdrang vanuit zijn veilige basis.

Uit een studie bleek dat moeders met een goed inzicht in hun 12 maanden oude baby's behoeftes en hier ook op reageerden, meer kans hadden op veilig gehechte kinderen (Koren-Karie 2002).

Een andere studie liet zien dat moeders die hun 6 maanden oude baby's mentale gemoedstoestanden beter begrepen en ernaar handelden, eerder veilig gehechte kinderen hadden met de leeftijd van 12 maanden (Meins et al 2001).

In beide studies waren de moeders sensitief, coöperatief en toegankelijk. Je baby communiceert al met je vanaf het prille begin. Als jullie elkaar leren begrijpen, kan dit zorgen voor een relatie vol met onderlinge affectiviteit.  Referenties
1. Koren-Karie N, Oppenheim D, Dolev S, Sher E, and Etzion-Carasso A. 2002. Mothers' insightfulness regarding their infants' internal experience: relations with maternal sensitivity and infant attachment. Dev Psychol. 38(4):534-42.
2. Meins E, Fernyhough C, Fradley E, and Tuckey M. 2001. Rethinking maternal sensitivity: Mothers’ comments on infants’ mental processes predict security of attachment at 12 months. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Discipline 42: 637-648.


Reacties