Voeden op Schema of op Verzoek?

Al generaties lang is het in onze Westerse cultuur normaal om baby's op schema te voeden. Vaak met het advies om tussenpozen van drie tot vier uur aan te houden.

Vandaag de dag is er vanuit de medische wereld de aanbeveling om te borstvoeden op verzoek. Dit is zeker een goede ontwikkeling, omdat het voeden op schema nooit is ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek. Het was een culturele ontwikkeling die niet is bekeken vanuit het oogpunt van onze baby's en wat het beste voor hen was.

Onderzoek toont aan dat het voor baby's veel beter is als ze mogen eten wanneer ze hier behoefte aan hebben. Jammer genoeg blijkt het erg moeilijk om de eeuwenlange harde cultuur van borstvoeding op schema los te laten. Dit geldt voor sommige ouders, maar ook voor vele Westerse zorgverleners. Ook al staat het op medisch gebied als een paal boven water dat voeden op verzoek absoluut het beste is voor moeder en baby, wordt het nog te weinig in de praktijk gebracht (e.g., Kersting and Dulon 2001).


Referentie
1. Kersting M and Dulon M. 2001. Assessment of breastfeeding promotion in hospitals and follow up survey of mother-infant pairs in Germany: The Su-Se study. Public Health Nutrition 5(4): 547-552.

Reacties