Streven naar Perfect Ouderschap


Alles moet perfect zijn, dus ook ons ouderschap. Helpt het ons om zo'n hoge standaarden na te leven? Worden we er betere ouders van? Kunnen we dan nog wel genieten van het ouderschap?

Een nieuwe studie toont dat ouders van pasgeborenen minder aanpassingsvermorgen laten zien in hun nieuwe 'rol', als ze geloven dat hun sociale omgeving van hen verwacht 'perfecte' mama's en papa's te zijn. Moeders hebben minder zelfvertrouwen in hun ouderschapskwaliteiten. Vaders voelen meer stress als ze bezig zijn met wat andere mensen mogelijk denken over hun manier van opvoeden.

Voor deze studie werden 182 koppels, die voor het eerst ouders werden tussen 2008 en 2010, door middel van vragenlijsten onderzocht. In het derde trimester van de zwangerschap moesten beide partners een vragenlijst invullen. Er werd gekeken naar hoeveel ze bezig waren met wat andere mensen dachten over hun ouderschap. Hun sociaal georiënteerde perfectionisme werd gemeten door te kijken naar hoeveel ze het eens waren met stellingen als: 'De meeste mensen verwachten van mij dat ik een uitstekende ouder zal zijn.' Ook hun zelf georiënteerde perfectionisme werd beoordeeld met stellingen als: 'Ik moet altijd een succesvolle ouder zijn.' Drie maanden na de geboorte van hun kind moesten de koppels opnieuw een vragenlijst invullen over de aanpassing in hun nieuwe rol als ouders.

De resultaten lieten zien dat er een verband is tussen ouders met perfectionische neigingen en hoe goed ze zich deden aanpassen aan het ouderschap. Moeders met een hoog sociaal georiënteerd perfectionisme, neigden ook naar een laag niveau van vertrouwen in hun eigen ouderschap. Ze toonden weinig vertrouwen in hun vermogen om hun nieuwe taak als moeder goed uit te voeren. Voor vaders leverde het sociaal georiënteerde perfectionisme vooral een hoog niveau van stress op. Zelf georiënteerd perfectionisme leverde voor de moeders een hogere tevredenheidsgraad op, maar had geen invloed op hun vertrouwen of stress niveau. Voor vaders hielp het zelf sociaal georiënteerde perfectionisme op drie gebieden: hogere tevredenheid, lager stress niveau en een hoger vertrouwen in hun ouderschapskwaliteiten.

De resultaten van dit onderzoek laten ons voor het eerst een kijkje nemen in hoe perfectionisme het ouderschap van nieuwbakken ouders kan beïnvloeden. 'Als je denkt dat je een perfecte ouder moet zijn voor de buitenwereld, dan zorgt dit voor een moeilijke aanpassingsperiode als de baby er eenmaal is. Als je de druk op jezelf legt, dan kun je vooral in het begin hier voordelen van ondervinden, maar het is zeker niet universeel goed te noemen.' zegt Meghan Lee, hoofdonderzoeker van deze studie. 'Wat gebeurt er met hun aanpassingsvermorgen als er problemen en 'fouten' gaan ontstaan, wat haast onvermijdbaar is? Het kan goed zijn dat het zelf georiënteerde perfectionisme dan geen goede zaak meer zal zijn.' Lee benadrukt dat er meer onderzoek nodig is om te kijken naar de effecten van perfectionisme op ouderschap voor de langere termijn.

Het nastreven van perfectie in ouderschap is volgens dit onderzoek alleen effectief als het je eigen doelen zijn die je naleeft. Het voor de buitenwereld proberen perfect ouderschap na te streven is af te raden. Het lijkt ook een onbegonnen zaak; want voor iedereen houdt 'perfect' ouderschap weer iets anders in. Je kunt dus nooit iedereen in je sociale omgeving tevreden stellen. Het vertrouwen in je eigen ouderschap moet groeien en heeft tijd nodig. Kijken en luisteren naar de behoeften van je baby lijkt de beste basis om vanuit te starten. Voor je baby zal dit 'perfect' genoeg zijn.

Referentie
1. Meghan A. Lee, Sarah J. Schoppe-Sullivan, Claire M. Kamp Dush. Parenting perfectionism and parental adjustment. Personality and Individual Differences, 2011; DOI: 10.1016/j.paid.2011.10.047Reacties