Wat is een Normale Opvoeding?

In onze Westerse cultuur kijkt niemand raar op als je je baby in een aparte kamer laat slapen, terwijl dit in landen als Japan heel gebruikelijk is. Samen slapen wordt in Japan als normaal beschouwd totdat het kind ongeveer tien jaar is.

De natuurlijke menselijke speenleeftijd ligt op ongeveer vier jaar, wat aantoont dat lang borstvoeding geven iets heel normaals is. Toch blijft langvoeden in onze cultuur de stempel van 'abnormaal' dragen. In Aziatische en Afrikaanse culturen wordt het geven van (lang) borstvoeding veel meer als vanzelfsprekend beschouwd.

Wat we zijn gewend, of wat we al generaties doen, verstaan we dit onder 'normaal'? Als andere culturen een kijkje konden nemen in onze manier van opvoeden, dan zouden zij hierbij vast hun wenkbrauwen ophalen van verbazing en vice versa.

Ondanks dat we tegenwoordig in een hele andere wereld leven dan onze voorouders, blijven we steken in de gewoontes van vorige generaties. Wellicht is het tijd om opnieuw na te denken over wat we eigenlijk zouden moeten verstaan onder een 'normale' opvoeding. Niet gebaseerd op de standaard of onze vastgeroeste gewoontes, maar op wetenschappelijk onderzoek in combinatie met ons natuurlijk instinct.

Reacties