Welk Effect Heeft Zomertijd op Kinderen?

Vandaag is de klok weer één uur vooruit gezet. Altijd even wennen als het in eens ‘s avonds om 20.00 nog licht is. Het is allemaal bedoeld om ons langere dagen met licht te kunnen bieden. Over het algemeen is het een fijne manier om extra te genieten van eindeloze zomerdagen, maar het kan wel wat aanpassing vragen.

In 2009 kwam er een Duits onderzoek uit waarin gekeken werd naar het slaapgedrag van kinderen voordat de klok werd vooruit gezet en daarna. Kinderen gaven aan vaker moe te zijn nadat de klok vooruit was gezet. Kinderen die van nature lang opblijven, bleken er het meeste last van te hebben.

Het effect bleek niet maar één of twee dagen te duren. Nee, de kinderen hadden hier maar liefst twee weken last van. De onderzoekers raadden aan om op geen school testen uit te voeren in de eerste week van de zomertijd.  

Ook voor baby’s kan het ingaan van de zomertijd een (korte) periode van verwarring geven. Voor baby’s jonger dan ongeveer 4 maanden, maakt de overgang naar de zomertijd niet veel uit. Pasgeborenen worden altijd om de zoveel uur wakker, zij hebben nog geen vaststaand ritme. Oudere baby’s die al wel ’s nachts voor een groot gedeelte doorslapen,  kunnen hier wel tijdelijk last van ondervinden.

Referentie
1. Schneider AM, Randler C. 2009. Daytime sleepiness during transition into daylight saving time in adolescents: Are owls higher at risk? Sleep Med. 2009 Oct;10(9):1047-50.

Reacties