Effecten van Laag Geboortegewicht op Lange Termijn

Wetenschappers hebben gekeken naar het effect van een laag geboortegewicht <1500 gram en een gemiddeld laag geboortegewicht 1500-2499 gram op de mentale en motorische ontwikkeling van baby’s. Ook de invloed op de fysieke groei gedurende de eerste twee levensjaren is onderzocht. Hierbij was de vraag of de baby’s hun lage geboortegewicht kunnen ‘inhalen’ in vergelijking met kinderen geboren met een gewicht van ≥ 2500 gram.

De onderzoekers hebben data gebruikt van eeneiige en twee-eiige tweelingen geboren in 2001. Met 9 maanden en 2 jaar is gekeken naar de mentale en motorische ontwikkeling van de baby’s met een laag geboortegewicht. Dit is vergeleken met de ontwikkeling van baby’s met een normaal geboortegewicht. Ook hebben de wetenschappers de ‘normale’ fysieke ontwikkeling met 9 maanden en 2 jaar vergeleken met de tweelingen met een laag geboortegewicht.

Na controle van de mogelijke invloed van zwangerschap, omgeving en genetische factoren, blijkt een laag of gemiddeld laag geboortegewicht een zeer klein negatief effect te hebben op de mentale en motorische ontwikkeling in de eerste twee levensjaren. Wel levert het lage geboortegewicht een groot risico op voor de fysieke groei van kinderen. Op de leeftijd van twee jaar hadden de peuters nog geen inhaalslag gemaakt ten op zichte van hun fysieke gesteldheid. Ze liepen nog steeds ‘achter’ in vergelijking met hun leeftijdsgenoten geboren met een normaal geboortegewicht.


Referentie
1. A. Datar and A. Jacknowitz. 2009. Birth Weight Effects on Children’s Mental, Motor, and Physical Development: Evidence from Twins Data.

Reacties