Baby’s Minder Pijn Door Warmte

Het krijgen van een vaccinatie is voor de meeste baby’s een pijnlijke gebeurtenis. Uit een onderzoek van de University of Chicago blijkt dat warm houden van een baby tijdens het geven van een injectie, pijn beter verlicht dan de traditionele methoden. Veel baby´s krijgen nu nog suiker of een speen aangeboden. Ook het geven van borstvoeding tijdens een vaccinatie zorgt voor een bewezen pijnverminderend effect. Borstvoeding is echter niet meegenomen als één van de mogelijke methoden.

Voor het onderzoek werden 47 gezonde baby's in drie groepen verdeeld. De eerste groep werd voorafgaand aan een vaccinatie opgewarmd in een speciaal daarvoor ontworpen apparaat. De tweede groep kinderen kreeg suiker toegediend en de derde groep mocht zuigen op een speen. Tijdens de injectie werd er gekeken naar het huilgedrag, de gezichtuitdrukkingen en hartslag van de baby´s.

De baby’s die behandeld waren met het warmte apparaat bleken eerder te stoppen met huilen. Bijna een kwart huilde zelfs helemaal niet. Ook hadden ze minder grimassen dan de baby’s uit de tweede en derde groep. De baby’s die suiker hadden gekregen huilden allemaal.

De wetenschappers concludeerden dat het aanbieden van warmte voor pasgeboren baby’s gedurende een pijnlijke behandeling huilen en grimassen vermindert. Het geven van warmte is de meest effectieve en pijnstillende methode in vergelijking met het geven van suiker en op een speen zuigen.
Referentie
1. L. Gray, C.W. Lang, S.W. Porges. 2012. Warmth is analgesic in healthy newborns.

Reacties