Eén Glas Alcohol al Mogelijk Schadelijk voor Foetus

Dat alcohol en zwangerschap geen goede combinatie zijn, is inmiddels wel algemeen bekend. Maar dat zelfs één glas al negatieve gevolgen kan hebben, is pas sinds kort bekend. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat zelfs de kleinste hoeveelheden alcohol al grote gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van de baby.

Aan het onderzoek deden 992 zwangeren tussen 1978 en 2005 mee. Elk trimester werd aan de zwangere vrouwen gevraagd hoeveel alcohol ze hadden gedronken. Vrouwen die tussen de 43e en 84e dag van hun zwangerschap één glas alcohol dronken, hadden al een 16 procent grotere kans om een baby met een (te) laag geboortegewicht op de wereld te zetten. Daarnaast hadden de baby’s een 18 procent grotere kans om kleiner dan gemiddeld te zijn.

Het risico bleek het grootste rond de derde zwangerschapsmaand. Alcohol kan tijdens deze periode mogelijk zorgen voor lichamelijke misvormingen bij de foetus. Voor ieder glas dat de zwangere vrouwen dronken, bleken hun baby’s ook 25 procent meer kans te hebben op een hazenlip. Daarnaast liepen hun foetussen 22 procent meer risico op een ongewoon dunne bovenlip en hadden ze 12 procent meer kans op een baby met een abnormaal klein hoofd.

De onderzoekers concluderen dat geheel onthouding van alcohol tijdens de zwangerschap de enige oplossing is. Zelfs kleine hoeveelheden alcohol kunnen al grote fysieke gevolgen hebben voor de foetus. Tijdens dit onderzoek is niet gekeken naar mogelijke gevolgen van alcohol voor de psyche van de baby. 


 

Referentie
1. H.S.S. Feldman, K.L.  Jones, S. Lindsay, D. Slymen, H. Klonoff-Cohen, K. Kao, S. Rao and C. Chambers. 2012. Prenatal Alcohol Exposure Patterns and Alcohol-Related Birth Defects and Growth Deficiencies: A Prospective Study. DOI: 10.1111/j.1530-0277.2011.01664.x


Reacties