Herstel na Bevalling Duurt Eén Jaar

‘Vrouwen hebben veel langer nodig dan maar zes weken om te herstellen van een bevalling,’ geeft onderzoekster Julie Wray aan. Haar wetenschappelijke studie onthult dat vrouwen één jaar nodig hebben om weer te herstellen, in plaats van de officiële zes weken.

Wray observeerde vrouwen van twee verschillende kraamafdelingen in Salford en Trafford in Engeland. Ze keek naar de zorg en het herstellen van vrouwen na de bevalling. Daarnaast interviewde ze de vrouwen drie weken, drie maanden en zes maanden na de bevalling. Ze wilde zo meer inzicht vergaren in het postnatale herstel.

De vrouwen zagen de professionele richtlijn van herstel met zes weken als een fantasie. Ze gaven aan dat er bovenop komen na een bevalling in de realiteit veel langer duurt. De meeste vrouwen vonden dat de zes weken check door hun verloskundige of gynaecoloog teleurstellend was. Ze kregen namelijk vaak geen lichamelijk onderzoek, waardoor ze niet wisten of hun lichaam al was hersteld tot ‘normaal’.

De begeleiding in het ziekenhuis ervaarden de meeste vrouwen als een negatieve impact op hun herstel en de viering van de geboorte van hun baby. De warme, drukke, gehorige omgeving en de stroom van bezoekers droegen niet positief bij aan het opknappen. Ook de vele regels en routines in het ziekenhuis legden een negatieve sluier over de kraamtijd heen. Ironisch genoeg kan, volgens Wray, onze publieke cultuur van gebeurtenissen na een bevalling er juist voor zorgen dat vrouwen zich gevangen en eenzaam voelen.

Verloskundigen gaven aan gefrusteerd te zijn door al het papierwerk na een bevalling. In plaats daarvan wilden ze liever bezig te zijn met de net bevallen vrouw. ‘Het onderzoek laat zien dat er meer realistische en vrouwvriendelijke postnale zorg moet komen. Vrouwen hebben het gevoel dat het herstel veel langer duurt dan zes weken en ze zouden ook begeleiding moeten krijgen nadat deze periode is afgelopen.’ Volgens Wray moet de verloskundige zorg ook een beleid van goede nazorg gaan krijgen. ‘Geen goede nazorg kan alleen maar negatieve effecten hebben op vrouwen en hun baby’s,’ geeft Wray aan.  


Referentie
1. J. Wray. 2011. Bouncing Back? An ethnographic study exploring the context of care and recovery after birth through the experiences and voices of mothers.

Reacties