Samen Slapen Zorgt voor Betere Gezondheid

Kinderen die bij hun ouders mogen slapen zijn gezonder. Ook blijken ze een kleinere kans op overgewicht te hebben. Voor het onderzoek werden 497 kinderen tussen de twee en zes jaar onderzocht. De kinderen behoorden tot een risicogroep voor het ontwikkelen van overgewicht. Dit kwam door een hoog geboortegewicht of doordat ze moeders met obesitas hadden. Ook kwamen sommige kinderen uit families met lage inkomens.

De BMI (Body Mass Index) van de kinderen werd berekend. BMI geeft de verhouding tussen lengte en gewicht aan. Deze index wordt vaak gebruikt om te bekijken of er sprake is van overgewicht. Daarnaast werd er gevraagd of de kinderen bij hun ouders mochten slapen. De resultaten lieten zien dat kinderen die nooit in het bed van hun ouders mochten slapen, een drie keer groter risico hadden op het ontwikkelen van overgewicht tegenover kinderen die wel dagelijks bij hun ouders mochten slapen.

‘De resultaten suggereren dat elementen van ouderschap, zoals veiligheid en emotionele ondersteuning, de kinderen wellicht beschermen tegen overgewicht. Daarentegen kunnen negatieve sociale reacties van ouders, zoals afwijzing, bij kinderen juist zorgen voor overgewicht,’ geeft hoofdonderzoekster Nanna Olsen aan. Samen slapen zorgt bij baby’s en kinderen voor een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Dit beschermt ze mogelijk tegen obesitas en zorgt voor een algehele betere gezondheid.


Referentie
1. N. Olsen. 2012. Sleeping with parents reduces obesity risk for children. Copenhagen University Hospitals. European Congress on Obesity.

Reacties