Wat Maakt Robots Menselijk voor Baby’s?

Zouden baby’s robots kunnen aanzien voor levende wezens? En als dit inderdaad mogelijk is: aan welke voorwaarden moeten de robots dan voldoen? Amerikaanse wetenschappers wilden antwoorden op deze vragen.

Voor de studie werden 18 maanden oude baby’s, terwijl ze op schoot zaten bij hun ouders, geconfronteerd met robots. De onderzoekers stelden vervolgens kinderlijke vragen aan de robot, zoals ‘waar is je buik?’ en ‘waar zit je hoofd?’. De robot wees daarop het juiste lichaamsdeel aan. De baby’s volgden het gesprek aandachtig. Tijdens ieder onderdeel van het gesprek gingen hun hoofden op en neer tussen de onderzoeker en de robot. Op dat moment verlieten de wetenschappers tijdelijk de ruimte. Daarna bewogen de robots met hun hoofd en maakten ze verschillende geluiden om de aandacht van de baby’s te trekken. De baby’s volgden de blik van de robot op dat moment met hun ogen.

De wetenschappers concluderen uit het onderzoek dat de baby’s de robots aanzagen voor menselijke wezens. De volgende oogbewegingen van de kinderen zou dit aangeven. ‘De vraag is wat een robot sociaal maakt voor een baby', geeft onderzoeker Andrew Meltzoff aan. ‘Waarschijnlijk wordt dat niet bepaald door hoe een apparaat er uit ziet, maar wel door hoe het zich beweegt en op welke manier het een interactie aan gaat met anderen.’

Op een leeftijd van 18 maanden oud zijn baby’s al in staat om onderscheid te maken tussen levende wezens en levensloze objecten. Met hun ogen volgen ze de acties van mensen of dieren, maar ze reageren niet met een volgende blik op objecten die bewegen. Ze blijven bijvoorbeeld geen bewegende schommel volgen. Waarschijnlijk zien baby’s robots aan voor levende wezens als de apparaten interacties aangaan met andere mensen. De resultaten suggereren dat een robot niet alleen ‘menselijk’ moet uitzien. De apparaten moeten ook interacties aangaan met mensen, voordat baby’s ze accepteren als levende wezens.Referentie
1. A.N. Meltzoff, R. Brooks, A.P. Shon and R.P.N. Rao. 2010. ‘Social'’ robots are psychological agents for infants: A test of gaze following. Neural Networks, 23, 966-972.

Reacties