Baby’s Huilen in de Kraamtijd

Alle baby’s huilen in de eerste weken van hun leven. Het is de enige manier waarop ze duidelijk kunnen communiceren dat ze verzorging, liefde en voeding nodig hebben. Een Engelse studie onderzocht het huilgedrag van 77 baby’s gedurende de eerste 10 levensdagen. In totaal waren 20 baby’s eerste kinderen en 57 baby’s tweede kinderen. Er werd gekeken naar de relatie tussen moeder en baby. En of de baby’s borstvoeding of kunstvoeding kregen.

Alle baby’s bleken tussen 18.00 en 0.00 een ‘huilpiek’ te hebben. Tweede kinderen bleken minder te huilen dan eerste kinderen. Dit lag niet aan het feit dat het tweede kinderen waren, maar wel aan de snellere reactie van de moeder op hun huilgedrag en het geven van meer voedingen.

Borstgevoede baby’s lieten een duidelijker 24 uur patroon van huilen zien. Bij kunstgevoede baby’s was het huilgedrag minder gemakkelijk vast te leggen. Er was geen vast patroon in te ontdekken. Ze huilden wel minder vaak na een voeding. Borstvoedende moeders reageerden over het algemeen sneller op hun huilende baby’s. Uit een onderzoek dat we al eerder hebben besproken (http://denieuwebaby.blogspot.nl/2012/06/hersens-borstvoedende-moeder-intenser.html), bleek dat borstvoeding moeders mogelijk kan helpen om sensitiever met hun kinderen om te gaan.

Volgens de resultaten vergroot voeden op verzoek de kans op een succesvolle borstvoedingsperiode. Het onderzoek toont verder een samenhang tussen snel reageren en minder huilen. Als de moeder de baby snel troost, huilt de baby minder. Ook regelmatig voeden (op verzoek) kan ervoor zorgen dat de baby minder huilt in de kraamtijd.


Referentie
1. Judy Bernal. 1972. Crying During the First 10 Days of Life, and Maternal Responses. Developmental Medicine & Child Neurology, 14: 362–372. Article first published online: 12 November 2008. Doi: 10.1111/j.1469-8749.1972.tb02602.x.

Reacties