Eigen Opvoeding Beïnvloedt Risico op Postnale Depressie

Amerikaanse onderzoekers hebben een studie verricht naar het mogelijke verband tussen de ontvangen opvoeding en het ontwikkelen van angst en/of depressie rondom hun eigen zwangerschap en moederschap.

Aan het onderzoek deden 88 vrouwen mee. Zij vulden een vragenlijst in over hun angsten en depressies tijdens de zwangerschap en kregen een persoonlijk interview gedurende het derde trimester van hun zwangerschap. Zeven maanden na de bevalling werd de test opnieuw afgenomen. Met als aanvulling een ouderschapsstress vragenlijst.

Vrouwen die aangaven een opvoeding te hebben gehad met weinig affectie en verzorging bleken zes keer meer kans te hebben om tijdens de zwangerschap een angststoornis te ontwikkelen. Ook bleken ze zeven keer meer kans te hebben om de diagnose postnatale depressie te krijgen. Dit in vergelijking met vrouwen die aangaven dat ze een optimale opvoeding hadden ontvangen.

Deze studie suggereert dat het kijken naar de geschiedenis van de eigen opvoeding van zwangere vrouwen belangrijk is. Zo kan het mogelijke risico voor het ontwikkelen van een angststoornis tijdens de zwangerschap en de kans op het krijgen van een postnatale depressie in kaart worden gebracht. Vrouwen in de risicogroep kunnen dan extra worden gemonitord om mogelijke psychische problemen snel te kunnen behandelen. 


Referentie
1. K.A. Grant, A. Bautovich, C. McMahon, N. Reilly, L. Leader and M.P. Austin. 2012.
Parental care and control during childhood: associations with maternal perinatal mood disturbance and parenting stress. Arch Womens Ment Health 2012 Jun 14.

Reacties