Kan een Baby al Zien in de Baarmoeder?

De wetenschappelijke onderzoeken tot nu toe lieten zien dat foetussen hun smaak, reuk en gehoor al ontwikkelen in de baarmoeder. Maar hoe zit het met zicht? Er wordt nog aangenomen dat een baby in de baarmoeder niet genoeg licht krijgt om zijn zicht te ontwikkelen. Uit nieuwe onderzoeksresultaten blijkt dit mogelijk een verkeerde veronderstelling.  

Italiaanse wetenschappers hebben door middel van lichtmetingen in de baarmoeder aangetoond dat foetussen mogelijk al genoeg licht krijgen om hun ogen al te gebruiken. De hoeveelheid licht die de baarmoeder bereikt is wellicht al voldoende voor een baby om zijn eerste visuele ervaringen te krijgen.

Hoofonderzoeker Marco del Giudice vond dat als een zwangere vrouw naakt in het licht staat, ongeveer 0,1 tot 1 procent van dat licht haar foetus bereikt. In het derde trimester van de zwangerschap is het voor de baby mogelijk om visuele ervaringen op te doen. Het zicht is dan voldoende ontwikkeld.

Er is meer onderzoek nodig om te bekijken of iedere foetus voldoende licht binnen krijgt om het visuele systeem te kunnen oefenen. De hoeveelheid licht waaraan een zwangere vrouw wordt blootgesteld en de dikte van haar buik kunnen bijvoorbeeld al de mogelijkheid van de baby om het zicht te oefenen beïnvloeden.Referentie
1. M. Del Giudice. 2010. Alone in the dark? Modeling the conditions for visual experience in human fetuses. DOI: 10.1002/dev.20506

Reacties