Leren Lopen Verandert Sociale Interactie

Een Amerikaanse studie heeft de mogelijke samenhang tussen leren lopen en sociaal gedrag onderzocht. De vraag was of leren lopen naast een motorische mijlpaal, ook voor een cognitieve en sociale mijlpaal bij de jonge kinderen zorgt.

Het onderzoek bestond uit drie experimenten. Tijdens het eerste experiment kroop een deel van de baby’s en de andere baby’s ‘liepen’ met behulp van een loopstoeltje. Er werd geen verschil in sociale en cognitieve ontwikkeling tussen beide groepen gevonden. In het tweede experiment werd het sociale en cognitieve gedrag van zelfstandig lopende kinderen vergeleken met kinderen van dezelfde leeftijd die nog niet zelf konden lopen. Zij mochten tijdens het experiment gebruik maken van een loopstoeltje. De kinderen die al zelfstandig konden lopen, toonden significant meer sociale interactie met hun moeders, hadden meer interesse in hun speelgoed en waren meer bezig met zich vocaal te uiten.

Het derde experiment keek naar het sociale en cognitieve gedrag van kruipende en zelfstandig lopende baby’s. Zelfs als de baby’s op leeftijd (dus niet op ontwikkelingsniveau) werden ingedeeld, bleek de overgang van zelfstandig leren lopen een verhoogde interactie tijd met hun moeders op te leveren. Ook was de manier van omgaan met hun moeders beter ontwikkeld. De zelfstandig lopende kinderen lieten bijvoorbeeld hun moeders de aandacht vestigen op objecten die ze interessant vonden. 

De resultaten suggereren dat leren lopen samenhangt met het ontwikkelen van nieuwe sociale en cognitieve vaardigheden.Referentie
1. M.W. Clearfield. 2011. Learning to walk changes infants' social interactions. Infant Behav Dev. 2011 Feb;34(1):15-25.

Reacties