Baby’s Leren Taal door te Luisteren

Vanaf het moment dat baby’s worden geboren, zijn ze al afgestemd om te communiceren en gemotiveerd om interactie te hebben. Nieuw onderzoek laat zien dat ze gedurende hun eerste levensjaar - waarin ze zoveel tijd besteden aan luisteren naar taal - de patronen van woorden volgen. Dit helpt ze uiteindelijk bij het leren van taal.

‘Baby’s zijn constant op zoek naar taal aanwijzingen in context en geluid,’ geeft onderzoeker Jill Lany aan. Baby’s zo jong als 12 maanden oud kunnen al ‘relaties’ in een zin of geluid identificeren. Als hun moeder bijvoorbeeld een zin begint met ‘Het is een…’, dan begrijpen ze al dat hierna een object volgt. ‘Als ik tegen jou zou zeggen: ‘O kijk, het is een dax,’ dan weet je misschien niet wat een ‘dax’ betekent. Maar je krijgt wel al de aanwijzing dat de zin begint met ‘het is een’. Hieruit kun je afleiden dat ‘dax’ een soort object is. Zo gaat dit ook bij baby’s,’ zegt Lany.

Baby’s gebruiken de patronen van zinnen als aanwijzing om de betekenis van nieuwe woorden te leren. Met 15 maanden oud zijn baby’s al in staat om meer gecompliceerde relaties met woorden te ontdekken. ‘We denken vaak dat grammatica pas komt nadat we woorden hebben geleerd, maar feitelijk toont dit onderzoek aan dat baby’s deze informatie al oppikken gedurende hun eerste levensjaar. Ze leren wanneer welke woorden voorkomen in hun taal. Dit is het proces dat plaatsvindt voordat baby’s woorden leren,’ concludeert Lany.
Referentie
1. J. Lany. 2011. Babies track word patterns long before word-learning starts. University of Notre Dame. ScienceDaily.

Reacties