Eerste Kinderen Hebben Hoger IQ

Eerstgeboren kinderen scoren significant hoger op IQ testen dan hun jongere broers of zussen volgens een grote Noorse studie. De wetenschappers denken dat het verschil ligt in het sociale aspect en dat de biologische factor niet meespeelt. Ze komen tot deze conclusie omdat jongere kinderen die wel als oudste in het gezin zijn opgegroeid - als gevolg van de dood van de eerstgeborene - toch een hoger IQ blijken te hebben.

Hoofdonderzoek Petter Kristensen en zijn collega’s analyseerden militaire data van 250.000 mannen in de leeftijd van 18 en 19 jaar oud geboren tussen 1985 en 2004. Deze jonge mannen kregen IQ testen afgenomen als onderdeel van de aannameprocedure voor het leger. Daarna keken de onderzoekers naar het geboorteregister om vast te stellen of deze mannen oudere of jongere broers en zussen hadden. In de medische informatie stond ook aangegeven of ze een oudere broer of zus hadden verloren op een jonge leeftijd.  

De analyses lieten zien dat eerstgeboren mannen gemiddeld een IQ van ongeveer 2.3 punten hoger hadden dan de tweede kinderen uit het gezin. De trend bleek door te zetten bij derde kinderen en verder. Solloway geeft aan dat deze resultaten al het verschil kunnen betekenen tussen een topuniversiteit en een mindere universiteit. Verder geeft hij aan dat een verschil van 2.3 punten betekent dat het oudste kind een 13% hogere kans heeft om een hogere intelligentie dan gemiddeld te hebben in vergelijking met het tweede kind van de familie.

Dit nieuwe onderzoek toont dat er sprake is van een sociale plaats in het gezin. De volgorde van geboorten blijkt niet doorslaggevend. De personen waarbij de oudere broer of zus op een jonge leeftijd overleed, bleken ook gemiddeld een IQ van 2.3 punten of hoger te hebben in vergelijking met andere tweede kinderen. Volgens Sulloway hebben oudste kinderen wellicht een hoger IQ omdat ze een rol als ‘surrogaat ouders’ hebben. Ze treden vaak op als ‘leraar’ voor hun jongere broers en zussen.

Een andere verklaring ligt mogelijk in de manier van omgaan van de ouders met de eerstgeborene. Oudste kinderen hebben veel een-op-een tijd met hun ouders gehad en werden daardoor meer blootgesteld aan hun kennis. De bevindingen suggereren dat een andere manier van ouderschap bij de jongere kinderen in het gezin hun IQ zou kunnen helpen ontwikkelen, zodat ze niet achterblijven in vergelijking met hun grote broer of zus.Referentie
1. P. Kristensen and T. Bjerkedal. 2007. Explaining the Relation Between Birth Order and Intelligence. DOI: 10.1126/science.1141493.

Reacties