Is Geslacht Baby aan te Tonen met Thuistest?

Stel je voor dat je het geslacht van je foetus met een test kunt achterhalen. Dit klinkt wellicht onwaarschijnlijk. Toch zijn er al meerdere jaren verschillende geslachtstesten op de markt. Echt populair zijn ze (nog) niet, vooral omdat aan de juistheid van de uitslag wordt getwijfeld. Een groep Amerikaanse wetenschappers besloot om te onderzoeken of de geslachtstesten ook echt doen wat ze beloven: het geslacht accuraat voorspellen.

Ze analyseerden 57 studies waarin verschillende geslachtstesten werden onderzocht. In totaal ging het om 3524 vrouwen die zwanger waren van een zoon en 3017 van een dochter.
De gebruikte DNA methode van de verschillende testen en de leeftijd van de foetus bleek het grootste effect te hebben op de juistheid van de uitslag.

Urinetesten en testen die voor 7 weken zwangerschap gedaan konden worden, bleken niet betrouwbaar. Bloedtesten bleken wel accuraat. Deze testen sporen kleine stukjes DNA van de foetus op, die te vinden zijn in de bloedstroom van de aanstaande moeder. De bloedtesten proberen het mannelijke Y-chromosoom aan te tonen. Als dit aangetoond kan worden, is de uitslag een jongen. Anders wordt de baby een meisje. De kans op een juiste uitslag bij deze testen bleek tussen de 95% en 99% te liggen, afhankelijk van de leeftijd van de foetus. Tussen 7 en 12 weken zwangerschap gaf de test bij 94,8% van de zwangere vrouwen het goede geslacht aan. En tussen de 13 en 20 weken zwangerschap was dit 95,5%.
Testen na 20 weken bleek in 99% van de gevallen accuraat te zijn.

Het geslacht blijkt, volgens deze wetenschappelijke studie, behoorlijk accuraat aan te tonen met een bloedtest.
Wel is het van belang dat de test pas wordt gedaan na 7 weken zwangerschap. De test is waarschijnlijk niet 100% accuraat, omdat er een (kleine) mogelijkheid bestaat dat het Y-chromosoom net niet aanwezig is in het afgenomen bloed.

De bloedtest neem je thuis af, maar voor de uitslag moet de test worden opgestuurd naar een laboratorium. Als je echt nieuwsgierig bent en niet meer wilt wachten tot de 20 weken echo, moet je er wel (veel) geld voor over hebben. In totaal kost zo'n test gemiddeld rond de €300. Een voorbeeld van een dergelijke geslachtstest kun je hier vinden.
Referentie
1.
S.A. Devaney, G.E. Palomaki, J.A. Scott and D.W. Bianchi. 2011. Noninvasive Fetal Sex Determination Using Cell-Free Fetal DNA: :  A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2011;306(6):627-636. doi:10.1001/jama.2011.1114.

Reacties