Karakter Eerstgeborene Bepalend voor Gezinsuitbreiding

Het karakter van het eerste kind voorspelt volgens een recente studie wanneer en of er een tweede kind komt. Het onderzoek richtte zich op 7.695 familie’s in Engeland. Het temperament van hun eerstgeborene werd getest op een leeftijd van 9 maanden oud. Op de leeftijd van drie jaar werden de kinderen getest op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast werd er gekeken naar hun cognitieve vaardigheden.

De kans dat ouders kozen voor een tweede kind bleek groter als hun eerstgeborene een laag temperament had. Ook het gemakkelijk omgaan met veranderingen en sociaal zijn van bleek invloed te hebben. Daarnaast was de kans groter op gezindsuitbreiding als het eerste kind een hoog niveau van cognitieve vaardigheden bezat. Deze kenmerken bleken belangrijker te worden naarmate de jaren verstreken.

De resultaten suggereren dat het eerste kind mogelijk mede bepaald of de ouders kiezen voor gezinsuitbreiding. Naarmate er meer leeftijdsverschil tussen het eerste en tweede kind komt te zitten, wordt het karakter van de eerstgeborene nog belangrijker om de beslissing voor gezinsuitbreiding wel of niet te nemen.


 
Referentie
1. M. Jokela. 2010. Characteristics of the first child predict the parents' probability of having another child. Dev Psychol. 2010 Jul;46(4):915-26.

Reacties