Meeste Baby’s Slapen Pas Na Eerste Jaar Door

Vaak komt de vraag: ‘Slaapt je baby al door?’, al binnen enkele weken na geboorte opzetten. Alsof dit een prestatie zou zijn. Alsof de vraag met ‘ja’ beantwoorden, aangeeft dat je ‘goed bezig’ bent. De druk die hierbij komt kijken, zorgt er waarschijnlijk voor dat uit recent onderzoek bleek dat maar liefst één derde van alle ouders liegt over het werkelijke slaappatroon van hun baby.

Het onderzoek van de website Netmums richtte zich op de slaapgewoonten van pasgeborenen tot kinderen van 10 jaar oud. In totaal deden 10.7666 Engelse families mee aan de studie. Uit de resultaten bleek dat ouders liegen over het slaapgedrag van hun baby omdat ze bang zijn om als ‘slechte’ ouder te worden betiteld. Ook probeert 62% van deze ouders te verhullen hoeveel de gebroken nachten van ze vergen. Bijna de helft van alle families gaven aan dat ze okampten met slaapgebrek. Daarvan gaf 31% aan dat ze oververmoeidheid waren.

Maggie Fisher, medewerker van Netmums, geeft aan dat ouders onnodige druk voelen van ‘experts’ die beweren dat pasgeborenen al door de nacht moeten slapen. ‘Terwijl sommige zogenaamde opvoedingsdeskundigen het wellicht goed menen, zetten ze wel een onrealistische verwachting van slaappatronen van baby’s neer. En als kinderen niet aan deze verwachtingen voldoen, denken ouders dat ze falen en iets verkeerd doen,’ zegt Fisher.

Terwijl in realiteit maar 26% van de baby’s met 12 weken doorslapen. De studie geeft aan dat zelfs 37% van alle baby’s van één jaar oud nog niet doorslapen. En al slaapt met twee jaar ongeveer 75% van alle kinderen de nacht door, 16% van deze ouders geeft aan dat hun peuters dan nog regelmatig wakker worden ‘s nachts.Referentie
1. Netmums. 2012. Third of parents lie over children's sleep under pressure to be perfect. National Child Sleep Week.

Reacties