Nieuwe Moeders Hebben Beter Geheugen

Tijdens de zwangerschap hebben veel vrouwen het gevoel dat hun geheugen minder goed werkt dan normaal gesproken. Vergeetachtigheid is een veelvoorkomend verschijnsel gedurende de negen maanden. Maar daarna is er volgens nieuw onderzoek goed nieuws: het geheugen van een nieuwe moeder wordt beter. Zelfs nog beter dan het geheugen van vrouwen zonder kinderen.

Onderzoeker Mellisa Santiago en haar collega’s analyseerden informatie van twee groepen. Eén groep bestond uit 35 moeders met kinderen tussen de 10 en 24 maanden oud. De tweede groep waren 35 vrouwen die nog nooit zwanger waren geweest. Beide groepen lagen qua intelligentieniveau dicht bij elkaar. De vrouwen werden aan een serie van experimenten blootgesteld.

Bij het eerste experiment werd het visueel-ruimtelijk geheugen van de vrouwen getest. Dit geheugen maakt het mogelijk om informatie te ontvangen en te onthouden en daarvan een voorstelling te maken. Beide groepen kregen zes symbolen voor 10 seconden te zien. Daarna moesten de vrouwen tekenen wat ze hadden onthouden. Deze taak werd diverse keren herhaald. De eerste keer boekten beide groepen hetzelfde resultaat.

Maar de tweede en derde keer bleken vrouwen met kinderen beter te presteren dan de vrouwen zonder kroost. Een indicatie dat de nieuwe moeders iedere keer meer informatie hadden verzameld dan de andere vrouwen. Bij het tweede experiment kregen beide groepen opnieuw diverse symbolen aangeboden. Ze moesten alleen degene onthouden die ze in het eerste experiment hadden gezien. Opnieuw bleken de moeders over een beter geheugen te beschikken. ‘Je hoeft dus niet het gevoel te hebben dat het krijgen van kinderen je geheugen aantast,’ geeft Santiago aan.

Een zwangerschap zorgt voor meerdere fysiologische veranderingen(http://denieuwebaby.blogspot.nl/2012/01/zwangere-hersens.html). En eerder onderzoek suggereert dat de hersens van een zwangere vrouw zelfs met vijf procent krimpen. Gelukkig blijkt dit maar een tijdelijke situatie. Als de baby ongeveer zes maanden oud is, vindt het brein haar oude grootte weer terug. ‘De hersens herstellen zichzelf wellicht op een dergelijke wijze dat het geheugen van de nieuwe moeder verandert,’ stelt Santiago. Ze geeft aan dat meer onderzoek nodig is om al haar bevindingen te onderschrijven.Referentie
1. M. Santiago et al. 2012.  New Moms Have Better Memories. The American Psychological Association.

Reacties