Slaapgebrek Zet Druk op Relatie Eerste Ouders

Volgens een nieuwe studie kan het krijgen van een eerste baby de relatie danig onder druk zetten door slaapgebrek. Onderbrekingen in de nacht hebben een negatieve impact op de onderlinge relatie tussen de nieuwbakken moeders en vaders. Zelfs al realiseren ze zich dit (nog) niet.

De wetenschappers volgden 22 ouders gedurende zeven weken na de geboorte van hun eerste baby. Het aantal uren slaap van de moeders en vaders werd gemeten door het dragen van sensoren op de polsen. De ouders schreven iedere ochtend op hoe ze hun slaap hadden ervaren. Ook maakten ze een notitie van de tevredenheid van hun relatie en hoe tevreden ze dachten dat hun partner was.

Hoe de partners elkaar zagen, bleek direct gelinkt aan het aantal uren slaap dat ze kregen terwijl ze voor hun baby zorgden. Onderzoeker Salvatore Insana geeft aan dat het logisch is dat slaaponderbrekingen de relatie schaadt na de geboorte van de baby. Het aantal absolute (gemeten) uren dat de ouders hebben geslapen, heeft de meeste invloed op de relatie. Ook al gaven de partners aan zich uitgeslapen te voelen na een (te) korte nacht, bleek het weinige slapen toch hun relatie op een negatieve manier te beïnvloeden. De vaders bleken tevredener over de relatie, dan de moeders dachten. Ook overschatten ze het aantal uren slaap van de jonge vader. De vader onderschat weer de hoeveelheid subjectieve uren die de moeder slaapt.

Een goede voorbereiding door de middel van informatie van hun arts of verloskundige over het slaapgebrek dat de aanstaande ouders te wachten staat, zou volgens de onderzoekers kunnen helpen om relatieproblemen en problemen met ouderschap te voorkomen. Een slechte relatie kan namelijk ook resulteren in ouderschap met problemen: http://www.denieuwebaby.blogspot.nl/2012/05/slechte-relatie-beinvloedt-omgang-baby.html. Voor na de geboorte suggereren de onderzoekresultaten volgens de wetenschappers dat de maatschappij voordeel kan hebben van een langer zwangerschaps- en ouderschapsverlof.Referentie
1.
S. Insana et al. 2010. Objectively measured and self-reported sleep: sentinel markers to relationship satisfaction among postpartum couples. June 9, 2010, Texas, at SLEEP 2010.

Reacties