Stuitligging Baby Mogelijk Erfelijk

Het overgrote deel van alle baby’s wordt geboren in een achterhoofdsligging. Bij deze ligging daalt het kind met gebogen hoofd als eerste het geboortekanaal in. Ongeveer 3 procent van alle baby’s komt met een stuitligging ter wereld. Tot voor kort was het nog onduidelijk of genen een rol speelden bij deze ligging. De uitkomsten van Noors onderzoek suggereren nu dat erfelijke factoren wel degelijk meespelen bij een stuitligging.

De wetenschappers analyseerden data van alle Noorse geboortes tussen 1967 en 2004. Ze vonden voldoende informatie van 387.555 ouders met hun eerste kind. Mannen en vrouwen die zelf à terme (tussen 37 en 42 weken zwangerschap) in een stuitligging ter wereld kwamen, bleken een twee keer zo grote kans te hebben op een herhaling van deze ligging bij hun eerste kind.

Het vergrote risico was gelijk voor mannen en vrouwen. De resultaten werden benadrukt toen de onderzoekers 35.056 mannen onderzochten die bij twee verschillende vrouwen kinderen hadden gekregen. De wetenschappers verwachten dat de genen die een stuitligging veroorzaken worden doorgegeven aan de foetus, waardoor het risico wordt vergroot voor de moeder om een stuitligging bevalling te krijgen.  

Als de baby te vroeg werd geboren, bleek de stuitligging geschiedenis van de ouders geen invloed te hebben op de ligging. Dit is waarschijnlijk omdat de baby dan nog niet de definitieve positie in de buik heeft aangenomen op het moment van de vroeggeboorte. De wetenschappers geven aan dat meer onderzoek nodig is voordat er extra wordt opgelet bij ouders die zelf met een stuitligging ter wereld zijn gekomen.Referentie
1. British Medical Journal. 2008. Being Born Bottom First Is Inherited. First published 28 March 2008.

Reacties