Blokkeert een Speen de Ontwikkeling van Vaardigheden?

Het ontwikkelen van goede emotionele vaardigheden helpt om de gezichtsuitdrukkingen van andere mensen te leren lezen. Deze vaardigheden zorgen er ook voor dat je de neiging hebt om gezichtsuitdrukkingen van de persoon met wie je praat na te doen. Dit is een fijn bijkomend voordeel bij sociale contacten. Experimenten hebben aangetoond dat mensen die in een gesprek gezichtsuitdrukkingen overnemen, als fijne gesprekspartners worden gezien. Het toont waarschijnlijk aan dat je geïnteresseerd bent in het gesprek en je graag andere wilt helpen.

Maar wat als het ontwikkelen van emotionele vaardigheden wordt geblokkeerd? Tijdens experimenten waar mensen niet konden lachen – omdat ze een pen met hun lippen moesten vasthouden – bleek dat ze meer moeite hadden met het herkennen van glimlachen van anderen. Hetzelfde effect werd aangetoond bij mensen met botox in hun gezicht. Ze konden zelf bepaalde gezichtsuitdrukkingen niet meer maken, waardoor ze ook minder goed werden in het lezen van andermans uitdrukkingen. Dit was de aanleiding voor hoofdonderzoeker Paula Niedenthal om verder te kijken naar wat er gebeurd als je jonge kinderen de mogelijkheid ontneemt om gezichtsuitdrukkingen te oefenen. Ze dacht dat het mogelijk was dat een (fop)speen eenzelfde soort effect geeft als het vasthouden van een pen tussen je lippen. Niedenthal was vooral geïnteresseerd in mogelijke lange termijn effecten.

Aan het experiment deden meer dan 100 kinderen van zes en zeven jaar mee. Ze kregen video’s met gezichtsuitdrukkingen van andere mensen te zien. De kinderen werden gefilmd terwijl ze keken naar de video’s en hun gezichtsuitdrukkingen werden geanalyseerd. Jongens die vaak met een speen in hun mond hadden gezeten, bleken over minder vaardigheden te beschikken om gezichtsuitdrukkingen van de mensen op de video na te doen.

De wetenschappers interviewden ook meer dan 600 volwassen studenten en ontdekten dat mannen – wiens ouders hadden aangegeven dat ze veel de speen hadden gegeven – lager scoorden op testen waarin empathie en het vermogen om de stemmingen van andere te evalueren centraal stonden. Voor meisjes en jonge vrouwen vonden de onderzoekers geen verschil in emotionele vaardigheden gebaseerd op het gebruik van een speen.

Verder onderzoek is nodig, maar het is volgens de wetenschappers wel aan te raden om vooral overdag het speengebruik tot een minimum te beperken, zeker bij jongens. ‘Bedenk waarom en wanneer je voor bepaalde strategieën kiest. Ouders geven hun baby’s een speen, ze kunnen het niet zelf pakken. We kunnen ons afvragen wanneer het een goede en wanneer het een slechte tijd is om een speen te gebruiken. Net zoals je wellicht nadenkt over de vraag hoeveel tijd per dag je kind televisie mag kijken,’ concludeert Niedenthal.   Referentie
1. P.M. Niedenthal, M. Augustinova, M. Rychlowska, S. Droit-Volet, L. Zinner, A. Knafo  and M. Brauer. 2012. Negative Relations Between Pacifier Use and Emotional Competence. Basic and Applied Social Psychology. DOI: 10.1080/01973533.2012.712019.

Reacties