maandag 17 september 2012

Rooming-in Essentieel voor Moeder en Baby

Moeder en baby in dezelfde kamer houden na geboorte, ook wel rooming-in genoemd, is belangrijk voor het stimuleren van borstvoeding en het ontwikkelen van een goede ouder-kind relatie. Het rooming-in advies komt van Unicef en de WHO (World Health Organization) en is overgenomen door diverse zorgverleners, zoals kraamzorg en sommige ziekenhuizen.

Een nieuwe review van verschillende wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat rooming-in borstvoeding inderdaad op korte termijn ondersteunt. ‘We wilden al het bewijs opnieuw doornemen en hoopten de WHO aanbevelingen te kunnen ondersteunen,’ legt hoofdonderzoeker Sharifah Halimah Jaafar uit. De studies toonden aan dat het borstvoedingspercentage vier dagen na geboorte – voor het ziekenhuis ontslag – veel lager lag in de moeder-baby groep met aparte zorg, in vergelijking met de rooming-in groep.

Meerdere studies onderstrepen dat moeder en baby bij elkaar moeten blijven vanwege de vele voordelen, zowel op korte als lange termijn. Deze voordelen bestaan onder andere uit een betere moeder-baby band, het stimuleren van borstvoeding en het verlagen van het risico op wiegendood. ‘Interactie is zo belangrijk omdat in de eerste levensweken huid-op-huid contact tussen moeder en baby niet alleen borstvoeding stimuleert, maar ook het huilen sterk kan verminderen,’ zegt Jaafar.

‘Mensen zijn de enige zoogdieren die routinematig moeders en baby’s uit elkaar halen,’ geeft professor gynaecologie Alison Stuebe aan. Zelfs al zijn de studies nog gelimiteerd, het is zeer aanneembaar dat het uit elkaar halen van baby’s en hun moeders na geboorte door ziekenhuisbeleid een averechts effect heeft, zegt Stuebe. ‘In een klinische omgeving zouden zorgverleners rooming-in moeten stimuleren waar ze kunnen. Het is de basis behoefte van moeders en baby’s om bij elkaar te blijven.’ Rooming-in zou de norm moeten zijn. Flexibiliteit hierin is alleen nodig als de omstandigheden individuele zorg eisen, sluit Stuebe af.Referentie
1. S.H. Jaafar, K.S. Lee and J.J. Ho. 2012. Separate care for new mother and infant versus rooming-in for increasing the duration of breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012; Issue 9, Art. No.: CD006641. DOI: 10.1002/14651858.CD006641.pub2.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen