Baby’s Maken al Onderscheid tussen Vloeibaar en Vast

Baby’s van vijf maanden oud blijken al het verschil tussen vloeibaar en vast te kunnen onderscheiden. Dit blijkt uit een Amerikaanse studie. ‘Ons onderzoek toont aan dat baby’s ongelooflijke kleine onderzoekers zijn met aangeboren kennis. Ze zijn continu bezig met het verzamelen van data,’ geeft hoofdonderzoeker Susan Hespos aan.

Tijdens het eerste experiment kreeg een groep baby’s een gevuld glas met blauw water te zien. De onderzoeker liet het water op en neer gaan om de eigenschappen van de vloeistof te benadrukken. De andere groep keek naar een glas gevuld met een blauwe vaste substantie lijkend op water. Opnieuw werd de vloeistof op en neer geschud om de eigenschappen duidelijk te maken. Daarna kregen alle baby’s te zien hoe de vloeistof of vaste substantie werd overgegoten van een glas naar een ander glas. De baby’s die tijdens de eerste proef de vloeistof in het glas hadden gezien, bleken significant langer te kijken naar de vaste substantie. Terwijl de baby’s die in het eerste proef de vaste substantie hadden gezien, het tegenovergestelde patroon lieten zien. Zij staarden langer naar het water. ‘Hoe lang baby’s naar iets kijken is een sterke indicator van wat ze weten. Ze kijken langer omdat ze een verschil opmerken en willen weten wat er aan de hand is,’ zegt Hespos.  

In het tweede experiment kregen de baby’s opnieuw eerst vloeistof of een vaste substantie in een glas te zien. Daarna kregen beide groepen baby’s een proef te zien waarin een holle buis in een glas werd neergelaten. In het eerste glas zat water en in het tweede een vaste substantie. De uitkomsten bleken hetzelfde als die van het eerste experiment. De baby’s die eerst water in hun glas hadden gezien, keken langer toen de buis werd gezakt in de vaste substantie. En de baby’s die begonnen met de vaste substantie, keken weer langer naar de pijp die in water werd neergelaten.

‘Al deze experimenten samen laten vroeg bewijs zien dat baby’s al verwachtingen hebben van de specifieke eigenschappen van vloeistoffen.
Daarnaast zijn baby’s actieve leerlingen vanaf het begin. Het toont aan dat we de wereld vanaf onze babytijd op dezelfde manier ervaren. We maken alleen kleine aanpassingen gedurende de weg,’ concludeert Hespos.
Referentie
1. S. Hespos et al. 2009. Five-Month-Old Infants Have Different Expectations for Solids and Liquids. Psychological Science, 2009; 20 (5): 603 DOI: 10.1111/j.1467-9280.2009.02331.x.


Reacties