Baby’s Worden Blootgesteld aan Achtergrond Televisie

Uit recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat ouders hun jonge kinderen blootstellen aan urenlange achtergrond televisie. De kinderen kijken niet echt naar de televisie, maar hij staat wel aan.

De wetenschappers ondervroegen 1454 ouders met minimaal één kind in de leeftijd van 8 maanden tot 8 jaar. De enquête werd telefonisch afgenomen. Ouders werden gevraagd om aan te geven hoeveel hun kind per dag werd blootgesteld aan televisie op de achtergrond. Ze moesten hiervoor 24 uur lang een dagboek bijhouden.

Gemiddeld werden de Amerikaanse kinderen op één dag aan 232 minuten achtergrond televisie blootgesteld. Hoe jonger het kind, hoe meer de televisie aan bleek te staan. De oudste kinderen - tussen 6 en 8 jaar oud – kregen 2,75 uur achtergrond televisie te verwerken. Terwijl kinderen jonger dan 24 maanden aan meer dan het dubbele werden blootgesteld: 5,5 uur.

De wetenschappers vonden de resultaten verbazend en schokkend. Maar kan het nu eigenlijk kwaad om jonge kinderen urenlang per dag aan achtergrond televisie te exposeren? Morgen gaan we dieper in op de mogelijke gevolgen hiervan.
Referentie
1. M.A. Lapierre, J.T. Piotrowski and D.L. Linebarger. 2012. Background Television in the Homes of US Children. DOI: 10.1542/peds.2011-2581.

Reacties