Blootstelling aan Bacteriën Verlaagt Risico op Allergie bij Baby’s

Als baby’s aan een grote verscheidenheid van bacteriën worden blootgesteld, dan lopen ze minder risico op het ontwikkelen van een allergie later in hun leven, concluderen Deense wetenschappers. Ongeveer 25 procent van de Deense bevolking leidt aan overgevoelige ziekten. Dit percentage is in de laatste decennia enorm gestegen en de wetenschappers denken dat de blootstelling aan bacteriën hier een rol in spelen.  

‘In onze studie waarbij we meer dan 400 kinderen hebben onderzocht, vonden we een directe link tussen het aantal verschillende bacteriën in hun endeldarmen en het risico op het ontwikkelen van allergieen later in hun leven,’ geeft onderzoeker Hans Bisgaard aan. De groep kinderen wordt al twaalf jaar (vanaf hun geboorte) gevolgd. Gereduceerde diversiteit van de microbiota in de darmen gedurende de babytijd kon worden geassocieerd met een vergroot risico op allergieën tijdens de schoolleeftijd. Maar als er aanzienlijke diversiteit aanwezig was, dan bleek het risico verminderd. En hoe groter de variatie, hoe lager het risico.  

‘Het maakt al een verschil of baby’s vaginaal worden geboren, zodat ze de eerste bacteriën van moeders endeldarm passeren en hier al hun eerste bacteriën meekrijgen. Tijdens een keizersnede is dit uiteraard niet het geval en komen pasgeboren baby’s met een complete andere en verminderde variëteit van bacteriën in contact. Dit is mogelijk de reden waarom er zoveel allergieën ontstaan bij kinderen geboren met een keizersnede,’ vervolgt Bisgaard.

In de baarmoeder en gedurende de eerste zes levensmaanden beschermt moeders immuunsysteem de baby. Mogelijk wordt de darmflora van baby’s beïnvloedt door antibiotica die de moeder neemt en iedere andere kunstmatige toevoeging waar ze aan wordt blootgesteld. Het gaat niet over een aparte bacterie die beschermt tegen allergie. Het gaat om de hoeveelheid verschillende bacteriën in de eerste levensmaanden als het immuunsysteem nog aan het ontwikkelen en aan het ‘leren’ is. Deze periode waarin baby’s immuunsysteem nog positief kan worden beïnvloed door bacteriën is maar kort en stopt al een paar maanden na geboorte.
 
‘Onze nieuwe bevindingen komen overeen met vele ontdekkingen in de onderzoeksvelden astma en hooikoorts. Net als allergieën worden deze ziekten door diverse factoren in het vroege leven getriggerd. Wat we zien als een bedreiging voor de publieke gezondheid - namelijk bacteriën – blijken ons nu juist een fundament te geven voor een gezond leven,’ concludeert Bisgaard.  


Referentie
1. H. Bisgaard, N. Li, K. Bonnelykke, B.L. Krogsgaard Chawes, T. Skov, G. Paludan-Müller, J. Stokholm, B. Smith and K. Angeliki Krogfelt.
2011. Reduced diversity of the intestinal microbiota during infancy is associated with increased risk of allergic disease at school age.  COPSAC, Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2011; 128 (3): 646 DOI: 10.1016/j.jaci.2011.04.060.

Reacties