Grootouders Beter voor Ontwikkeling Baby dan Crèche

Jonge kinderen waarvan de grootouders regelmatig oppassen, ontwikkelen zich beter dan degene die in een kinderdagverblijf zitten. Volgens een Engelse studie brengt het tijd doorbrengen met liefdevolle familie in een vertrouwde omgeving een boost voor de taalontwikkeling van kinderen en geeft het ze meer emotionele veiligheid. De ervaring van een meer formele omgeving zoals een crèche, kan kinderen misschien helpen om te wennen aan school, maar dit blijkt niet een groot voordeel op te leveren op de lange termijn.

De helft van de kinderen waarvan beide ouders werkten, werden op zijn minst de helft van de tijd door grootouders verzorgd. Als ze naar de kleuterschool gingen, werd de verzorging van grootouders met 60% vergroot. Ze pasten dan op hun kleinkinderen na school en verzorgden ze tot de ouders weer klaar waren met hun werk. De kosten van kinderopvang bleek een factor waardoor ouders kozen voor hun eigen ouders om op hun kinderen te letten. Maar ook dat ze hen meer vertrouwden en ze meer liefde konden geven.

Kinderen die door hun grootouders werden verzorgd, vertoonden een hogere taalontwikkeling in vergelijking met kinderen in het kinderdagverblijf. Ook vonden de onderzoekers een positieve samenhang tussen de sociaal-emotionele ontwikkeling en het oppassen van grootouders in hoger opgeleide gezinnen. Op de leeftijd van vijf jaar was deze voorsprong nog steeds duidelijk aanwezig bij de kinderen. Maar het tegenovergestelde leek het geval bij kinderen met een laag opgeleide achtergrond, zij hadden wel voordeel bij formele kinderopvang.

De verzorging door grootouders gaf kinderen geen significant nadeel om ‘school klaar’ te zijn, in vergelijking met kinderen die niet in een crèche verbleven. Maar het gaf ook geen voordeel, terwijl formele kinderopvang dit wel liet zien. Alleen bleek dit effect van meer ‘school voorbereiding’ op de lange termijn niet meer aanwezig.
Referentie
1. C. Bryson, M. Brewer, L. Sibieta and S. Butt. 2012. The role of informal childcare: a synthesis and critical review of the evidence. Institute for Fiscal Studies and the Nuffield Foundation.


Reacties