Baby’s Begrijpen al de Kracht van Taal

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat baby’s al hun gevoel voor taal gebruiken om de bedoelingen van anderen te kunnen begrijpen. Ze hechten meer waarde aan gedrag van anderen en imiteren het eerder als het met woorden wordt aangevuld.  
 
Voor de studie kregen de baby’s aparte acties van volwassenen te zien. Op het moment dat de baby’s geconcentreerd aan het kijken waren, vertoonden de acteurs ‘abnormaal’ gedrag. Ze gebruikten bijvoorbeeld hun voorhoofd om het licht aan te doen. Maar hoe reageerde de baby’s op dit gedrag? Zagen ze het als een toneelstukje of als iets wat het waard was om te imiteren? Om antwoord te krijgen om deze vraag kregen de jonge kinderen de kans op zelf met het licht te spelen.

Baby’s bleken eerder geneigd om het ongebruikelijke gedrag na te doen als de volwassenen hun gedrag benoemden. Als het gedrag alleen maar werd uitgevoerd zonder taal te gebruiken, vertoonden ze geen interesse om het te imiteren. Bij het aankondigen van het gedrag met een verzonnen zin, bijvoorbeeld ‘Ik blick het licht’, gingen de baby’s het gedrag nadoen. Maar als er geen woorden werden gebruikt, toonden de baby’s geen interesse om het gedrag te volgen.

Deze resultaten laten zien dat baby’s van 14 maanden oud taal al gebruiken om inzicht te krijgen in het gedrag van volwassenen en hierop baseren of de actie het waard is om na te doen. ‘Dit werk laat voor de eerste keer zien dat zelfs baby’s die net pas zijn begonnen met het ‘kraken van de taalcode’, taal gebruiken voor cultureel gedeelde kennis en acties. Dit gaat heel natuurlijk en zonder dat het enige moeite lijkt te kosten,’ zegt onderzoeker Sandra Waxman. ‘De menselijke taal geeft baby’s een krachtige sleutel waarmee ze de bredere wereld van sociale intenties kunnen openen,’ concludeert Waxman.
Referentie
1.  
M.L. Chen and S.R. Waxman. 2012. ‘Shall We Blick?’: Novel Words Highlight Actors' Underlying Intentions for 14-Month-Old Infants. Dev Psychol. 2012 July 23.

Reacties