Baby’s Gapen al in de Baarmoeder

Met behulp van 4D echo’s hebben wetenschappers kunnen achterhalen dat gezonde foetussen al kunnen gapen. Eerst dachten sommige onderzoekers nog dat foetussen mogelijk alleen maar hun mond opendeden. Maar de nieuwe studie laat nu duidelijk het verschil tussen ‘gapen’ en alleen maar ‘mond open’ zien. Bekijk hier een korte video van een gapende foetus.

De wetenschappers gebruikten 4D echo’s om alle momenten waarbij de foetus met zijn mond bewoog te bestuderen. Ze bekeken de echo’s van acht vrouwelijke en zeven mannelijke foetussen tussen 24 en 36 weken zwangerschap. Uit de resultaten bleek dat de foetussen vanaf 28 weken minder gingen gapen. Er werden geen significante verschillen tussen meisjes en jongens gaap gedrag gevonden. De helft van alle bestudeerde mondopeningen kon aan gapen worden toegekend.

Alhoewel de functie en het belang van gapen nog steeds niet duidelijk is, lijken de resultaten te suggereren dat gapen mogelijk samenhangt met de ontwikkeling van de foetus. Het zou in de toekomst kunnen helpen om de medische toestand van de ongeboren baby mede te bepalen. ‘Onze studie toont aan dat gapen bij gezonde foetussen kan worden geobserveerd en vult eerder onderzoek aan. Verder blijkt uit ons onderzoek dat gapen afneemt naarmate de foetussen ouder worden,’ zegt hoofdonderzoeker Nadja Reissland. Eerder onderzoek van Reissland liet zien dat baby’s al gezichtsuitdrukkingen oefenen in de baarmoeder: http://denieuwebaby.blogspot.nl/2012/05/foetus-laat-al-gezichtsuitdrukkingen.html.

‘In tegenstelling tot volwassenen, gapen foetussen niet achter elkaar door of omdat ze moe zijn. In plaats daarvan staat de frequentie van gapen in de baarmoeder misschien in verband met de hersenontwikkeling van jonge foetussen. De hoeveelheid gapen nam af tussen de 28 en 36 weken zwangerschap. Dit lijkt te suggereren dat gapen en het gewoon openen van de mond zorgt voor het rijpen van hersenfuncties, concludeert Reissland. De wetenschappers vermoeden dat gapen samenhangt met de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel, maar verder onderzoek is nodig om deze theorie te staven.
Referentie
1. N. Reissland, B. Francis and J. Mason.
2012. Development of Fetal Yawn Compared with Non-Yawn Mouth Openings from 24–36 Weeks Gestation. PLoS ONE, 2012; 7 (11): e50569. DOI: 10.1371/journal.pone.0050569.


Reacties