Baby’s Onthouden Bestaan van Objecten

Al lijken baby’s een object compleet te vergeten, toch blijft er mogelijk iets achter in hun geheugen. Wetenschappers dachten eerst dat kinderen onder de twee jaar niet begrepen dat een object blijft bestaan als het niet meer in hun gezichtsveld is. Inmiddels is het wel duidelijk dat baby’s bij het zien van een voorwerp wel iets in hun geheugen opslaan. Onderzoekers Melissa Kibbe en Alan Leslie wilden weten wat baby’s precies onthouden van de objecten.  

Voor de nieuwe studie lieten ze zes maanden oude baby’s twee objecten zien; een ronde schijf en een driehoek. Daarna werden de objecten verstopt achter smalle schermen. Eerst één vorm en daarna de andere. Later werd  het scherm van het eerste object weggehaald. Soms kregen de baby’s de vorm te zien die er eerder had gestaan en soms de andere vorm. Of stond er stond helemaal geen object meer.

De baby’s bleken niet erg verrast om te zien dat de vorm achter het scherm was veranderd. Als ze eerst een driehoek hadden gezien en daarna de ronde schijf dan leek dit voor de jonge kinderen niet veel uit te maken. Maar als het object helemaal weg was, dan bleken de baby’s significant langer te kijken. Dit is een indicatie dat ze deze uitkomst niet hadden verwacht. ‘Dit laat zien dat al kunnen baby’s de vorm niet onthouden van het object, ze wel weten dat het nog steeds bestaat,’ geeft Kibbe aan. Ze onthouden het object zonder dat ze de kenmerken om het te kunnen identificeren herinneren.

Volgens de wetenschappers helpt dit te verklaren hoe jonge hersens informatie verwerken van objecten. Ze veronderstellen dat de hersens van baby’s een mechanisme hebben dat werkt als een mentale vinger die wijst naar een object. Iedere vinger kan maar naar één object wijzen. ‘Net zoals een vinger naar iets wijst, kun je niet aan de vinger zelf zien naar welk soort object het wijst. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen aan mijn vinger zien of ik naar een hond of een kat wijs,’ zegt Leslie. Deze studie toont aan dat het mechanisme in baby’s hersens dat verantwoordelijk is voor het onthouden van objecten niet veel hoeft te onthouden van de specifieke kenmerken van het object.  
Referentie
1. M. Kibbe and A. Leslie. 2011. What do infants remember when they forget? Location and identity in six-month-olds’ memory for objects. Psychol Science. 2011 Dec;22(12):1500-5.Reacties