Dunne Placenta Verhoogt Risico op Plotselinge Hartdood Later

Als de placenta – het orgaan dat zorgt voor de voeding van de foetus – dun is, dan verhoogt dit mogelijk de kans op het ontwikkelen van een plotselinge hartdood als volwassene. Dit is de uitkomst van recent Amerikaans onderzoek. ‘Mensen die als foetus afhankelijk waren van een dunne placenta bleken twee keer meer risico te lopen op een plotselinge hartdood,’ zegt hoofdonderzoeker David Barker.

Barker en zijn collega’s analyseerden de gegevens van meer dan 13.000 mannen en vrouwen geboren in Helsinki (Finland) gedurende 1934 tot 1944. De onderzoekers bekeken gevallen waarbij er een plotselinge hartdood buiten het ziekenhuis was opgetreden. Ze vonden dat 187 mannen en 47 vrouwen waren gestorven aan een plotselinge, onverklaarbare hartstilstand. Daarna keken ze opnieuw naar de geboortegegevens en vonden ze een link tussen dunne placenta’s en plotselinge hartdood.

De wetenschappers vonden wel de associatie, maar konden niet de oorzaak-gevolg relatie verklaren. Mogelijk zorgt een dunne placenta voor ondervoeding van de ongeboren baby, vermoeden de onderzoekers. Plotselinge hartdood in deze groep van vrouwen en mannen kon ook worden gelinkt aan een lage sociaal-economische status en een laag opleidingsniveau. Dat laatste kan volgens de wetenschappers ook mogelijk samenhangen met de ondervoeding, waardoor de ontwikkeling van de foetus niet optimaal kan verlopen. Ze vonden geen link tussen plotselinge hartdood en geboortegewicht, geboortelengte en zwangerschapsduur.

‘Dit is een nieuwe bevinding welke we kunnen optellen bij literatuur die suggereert dat hartziektes hun oorsprong vinden in de placenta. Maar een vrouw kan geen invloed uitoefenen op de dikte van haar placenta, dus er is nog geen onmiddellijke boodschap aan de resultaten verbonden,’ geeft Barker aan. Maar de bevindingen hebben wel degelijk waarde, vult onderzoeker Abramson aan. ‘Het kan leiden tot meer manieren om in de toekomst de ontwikkeling van mogelijke hartproblemen te kunnen voorspelen,’ concludeert Abramson.
Referentie
1. D.J.P. Barker, M. Newman and N. Abramson. 2012. Thin Placenta Linked To Future Cardiac Death. International Journal of Epidemiology online; Sept. 19, 2012.

Reacties