Kinderen in Crèche Meer Kans op Obesitas Later

Een nieuwe Canadese studie suggereert dat kinderen die regelmatig naar het kinderdagverblijf gaan, meer kans hebben om overgewicht te ontwikkelen in vergelijking met baby’s die thuis blijven bij hun ouders. ‘We vonden dat kinderen tussen de 1,5 en 4 jaar die regelmatig in een kinderdagverblijf waren of bij een familielid verbleven ongeveer 50 procent meer risico liepen op het ontwikkelen van overgewicht of obesitas in de leeftijd van 4 tot 10 jaar in vergelijking met kinderen die thuis bleven bij hun ouders,’ zegt hoofdonderzoeker Marie-Claude Geoffroy.

Voor het onderzoek observeerden de wetenschappers 1.649 families met kinderen geboren tussen 1997 en 1998 in Quebec, Canada. De moeders kregen vragen over het soort dagopvang dat hun kinderen kregen op de leeftijd van 1,5, 2,5, 3,5 en 4 jaar oud. De kinderen die betrokken waren bij de studie werden gecategoriseerd naar het soort dagopvang dat ze kregen: kinderdagverblijf grootschalig (30%), kinderdagverblijf kleinschalig (35%), opvang door familielid (11%), met een oppas (11%) of bij hun ouders (19%).

Over de periode van zes jaar volgden de wetenschappers de lengte en het gewicht van de kinderen. Overgewicht werd geïdentificeerd door gebruik te maken van de internationale standaard (IOTF). Overgewicht en obesitas kwam duidelijk vaker voor bij kinderen die regelmatig in een kinderdagverblijf werden ondergebracht. Ook opvang door familie of een oppas liet een vergrote kans zien.

De vraag waarom kinderen die overdag niet door hun ouders thuis worden verzorgd een sterk vergroot risico op het ontwikkelen van overgewicht vertoonden, bleek nog niet te beantwoorden. ‘Het verschil in risico kon niet worden verklaard door de bekende risicofactoren zoals sociaal-economische status, het geven van kunstvoeding, BMI van de moeder of de werksituatie van de moeder,’ concludeert Geoffroy. De onderzoekers geven aan dat er meer onderzoek nodig is naar overgewicht in combinatie met dagopvang.

Referentie
1. M. Geoffroy, C. Power, E. Touchette, L. Dubois, M. Boivin, J.R. Séguin, R.E. Tremblay, S.M. Côté, et al. 2012. Childcare and Overweight or Obesity over 10 Years of Follow-Up. Journal of Pediatrics. DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.09.026.

Reacties