Natuurlijke Bevalling Zorgt voor Hoger IQ bij Baby’s dan Keizersnede

Terwijl steeds meer vrouwen een keizersnede krijgen, komen er steeds meer wetenschappelijke studies uit die aangeven dat het is zeker niet de beste manier voor baby’s is om ter wereld te komen.

Volgens recent Amerikaans onderzoek zijn baby’s geboren via een keizersnede minder intelligent dan degene die natuurlijk zijn geboren. Baby’s die vaginaal waren geboren, lieten een hoger IQ zien. De wetenschappers denken dat dit komt doordat ze een hoger niveau van een speciale proteïne bij zich dragen. Deze proteïne, genaamd UCP2, helpt om het intelligentieniveau van de kinderen tijdens hun ontwikkeling te stimuleren. UCP2 zorgt volgens de onderzoekers voor een stimulans van de ontplooiing van het korte en lange termijn geheugen van baby’s.
 
De wetenschappers onderzochten bij pasgeboren muizen hun hippocampus gebied in de hersens. Zowel de muizen die natuurlijk ter wereld kwamen en degene geboren via een keizersnede werden geanalyseerd. De resultaten toonden aan dat muizen geboren met een keizersnede een lager niveau van UCP2 hadden. UCP2 staat er ook om bekend dat het de kans vergroot dat de pasgeborene gemakkelijker begint met borstvoeding.

‘Deze resultaten laten zien dat UCP2 mogelijk een kritische rol speelt in de normale ontwikkeling van de hersens en het daaraan gerelateerde gedrag. De toenemende gangbaarheid waarmee keizersnedes worden uitgevoerd, vaak gedreven door ‘gemak’ in plaats van medische indicatie, heeft mogelijk een onverwacht blijvend effect op de hersenontwikkeling en functies van mensen,’ zegt hoofdonderzoeker Tamas Horvath.

‘We vonden dat natuurlijke geboorte zorgt voor een prikkeling om de proteïne UCP2 te verspreiden in de neuronen in het hippocampus gebied van de hersens. Dit was verminderd bij de hersens van muizen geboren via een keizersnede. Het uitsluiten van het UCP2 gen of het onmogelijk maken voor de proteïne om zijn functie uit te voeren, bleek samen te hangen met de differentiatie van de hippocampus neuronen en het stelsel van hersenbanen in dit gebied. En het zorgde voor afwijkend volwassenen gedrag, dat was gerelateerd aan de hypocampus functies,’ concludeert Horvath.  Referentie
1. J. Simon-Areces, M.O. Dietrich, G. Hermes, L.M. Garcia-Segura, M-A. Arevalo, et al. 2012. Ucp2 Induced by Natural Birth Regulates Neuronal Differentiation of the Hippocampus and Related Adult Behavior. PLoS ONE 7(8): e42911. DOI:10.1371/journal.pone.0042911.Reacties