Vrouwen Nemen Minder Risico met Baby in de Buurt

Volgens een recent onderzoek passen vrouwen hun risicogedrag aan als ze in nabijheid van een baby zijn. Daar waar vrouwen zich significant voorzichtiger gingen gedragen als ze in de buurt van een klein kind waren, bleken mannen zich niet of nauwelijks aan te passen. ‘Zover we weten is dit de eerste studie waarbij direct is gekeken naar het effect van baby’s op het risicogedrag van vrouwen,’ zegt hoofdonderzoeker Thomas Hills. ‘Het is alsof baby’s bij vrouwen de gewilligheid om risico’s te nemen uitschakelen. Maar interessant genoeg lijkt dit niet te gelden voor mannen,’ vervolgt Hills.

Voor de studie moesten 80 studenten – 40 mannen en 40 vrouwen – een gokje wagen. Eén keer alleen en andere keren samen met een man, vrouw of baby. De studenten moesten zich inbeelden dat ze het geld wat ze mogelijk gingen winnen, zouden delen met degene aan wie ze waren gekoppeld. Ze moesten geld proberen te winnen door een computerspel met een ballon te spelen. De ballon moesten ze ‘opblazen’. Deze kon ieder moment ontploffen en het was aan de studenten om te bepalen wanneer ze zouden ophouden met vullen. Als ze op tijd kozen voor het stoppen met oppompen, dan konden ze hun gewonnen geld innen. Als ze te lang doorgingen, liepen ze het risico dat de ballon zou ontploffen en hun geld verloren.

‘Ook al waren de vrouwen in de studie niet de moeders van de baby’s waaraan ze werden gekoppeld, alleen al het feit dat de baby betrokken was bij hun spel, zorgde ervoor dat ze hun gedrag significant deden aanpassen,’ geeft Hills aan. De onderzoekers vonden ook dat mannen meer risico namen als ze werden gekoppeld aan een andere man. Daarentegen bleken mannen niet meer risico te nemen als ze met een vrouw samen speelden. ‘Onze houding ten aanzien van het nemen van risico’s speelt een grote rol in onze persoonlijkheid en bepaalt ons gedrag op veel verschillende gebieden,’ concludeert Hills.
Referentie
1. Dominic Fischer and Thomas T. Hills. 2012. The baby effect and young male syndrome: social influences on cooperative risk-taking in women and men. Evolution & Human Behavior; Volume 33, Issue 5 , Pages 530-536, September 2012.


Reacties