Apgar-Score Voorspelt Mogelijk Latere Gebitstoestand

Australische wetenschappers wilden weten of er een samenhang was tussen de hoogte van de apgar-score en de gebitstoestand van vijfjarige kinderen. De apgar-score is een test die  pasgeboren baby’s krijgen. De uitslag van de test geeft een eerste indruk van de algemene toestand van de baby.

De onderzoekers verzamelden gegevens over de gebitstoestand van 1.398 vijfjarige kinderen. Van deze kinderen waren 1.058 eenlingen die à terme waren geboren. Daarna kregen de ouders een vragenlijst waarop ze data moesten invullen van hun kinderen toen ze net waren geboren. Er werd onder andere gevraagd naar de apgar-score (na vijf minuten), het geboortegewicht, de zwangerschapsduur en welke voeding het kind kreeg.

Van de eenlingen had 40.1% met vijf jaar last van cariës (tandbederf).  Kinderen met een apgar-score lager of gelijk aan 8 bleken een grotere kans te hebben op het ontwikkelen van cariës in hun eerste gebit in vergelijking met baby’s die een score van 9 tot 10 behaalden.

Volgens de onderzoekers kan de apgar-score een indicatie geven voor een mogelijk vergroot risico op tandproblemen bij jonge kinderen. Ze adviseren deskundigen om bij kinderen met een grotere kans te kijken naar mogelijkheden voor eventuele preventieve behandelingen.


Referentie
1. A.E. Sanders and G.D. Slade. 2010. Apgar score and dental caries risk in the primary dentition of five year olds. Australian Dental Journal; September 2010. DOI: 10.1111/j.1834-7819.2010.01232.x.

Reacties