Baby’s Huilgeluiden Geven Mogelijk al Aanwijzing voor Autisme

Mensen met autisme hebben meestal een gebrek aan normale sociale vaardigheden. Ook vertonen ze vaak ongebruikelijk gedrag, zoals herhaalde bewegingen of geluiden. Er is nog geen standaardbehandeling voor autisme, maar waarschijnlijk is het belangrijk om de diagnose zo vroeg mogelijk te kunnen stellen. Kinderen die al jong worden geholpen, hebben een grotere kans op verbeteringen. Daarom kan een vroege diagnose van belang zijn.

Wetenschappers onderzochten de verschillende huilgeluiden van zes maanden oude baby’s. ‘Omdat we verschillende aspecten van het huilen van baby’s kunnen meten, is het wellicht mogelijk om deze techniek te gebruiken om het risico op neurologische problemen zoals autisme te identificeren. Ruim voordat we verschillen in gedrag kunnen zien,’ zegt hoofdonderzoeker Stephen Sheinkopf. De huilgeluiden van baby’s met een verhoogd risico op autisme werden vergeleken met baby’s met een laag risico. Terwijl de baby’s aan het huilen waren, werden er video- en geluidsopnames gemaakt. Baby’s die een oudere broer of zus hadden met een bevestigde diagnose van een ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum werden beschouwd als kinderen met een verhoogd risico.  

De huilgeluiden werden onderverdeeld in pijngerelateerd of niet-pijngerelateerd. Door het observeren van de videobeelden konden de onderzoekers deze onderverdeling maken. Baby’s met een verhoogd risico produceerden pijngerelateerde huilgeluiden met een hogere en meer variabele basisfrequentie in vergelijking met de laag risico baby’s. Een klein aantal van de baby’s met een verhoogd risico kregen op driejarige leeftijd de diagnose ASS (Autistisch Spectrum Stoornissen). De huilgeluiden van deze baby’s behoorden tot de hoogste basisfrequentie waarden en verschilden ook met andere klanken. ‘Deze bevindingen geven de potentie weer van deze aanpak voor baby’s zo jong als zes maanden oud,’ concludeert Sheinkopf.

 


Referentie
1. S.J. Sheinkopf, J.M. Iverson, M.L. Rinaldi and B.M. Lester. 2012. Atypical Cry Acoustics in 6-Month-Old Infants at Risk for Autism Spectrum Disorder. Autism Research, 2012; 5 (5): 331. DOI: 10.1002/aur.1244.

Reacties