Miskraam Kan Vrouwen zelfs Na Gezonde Zwangerschap nog Mentaal Achtervolgen

Depressieve gevoelens en angsten die vele vrouwen ervaren na een miskraam kunnen jarenlang hun leven blijven beïnvloeden. Zelfs als ze daarna een gezond kind op de wereld hebben gezet. Dat is de conclusie van een grootschalig Engels onderzoek. ‘Onze studie toont duidelijk aan dat de geboorte van een gezonde  baby niet de mentale problemen oplost die veel vrouwen ervaren na een miskraam of doodgeboorte,’ zegt hoofdonderzoeker Emma Robertson Blackmore.

De wetenschappers bestudeerden 13.133 zwangere vrouwen in Engeland. Ze namen deel aan een lange termijn studie (Avon Longitudinal Study of Parents and Children). De vrouwen werden gevraagd om op te schrijven hoeveel miskramen of doodgeboortes ze voorheen hadden ervaren. Verder werden ze tijdens hun zwangerschap twee keer onderzocht op symptomen van depressie en angsten. En na de geboorte vonden er vier controles plaats; met acht weken, acht maanden, 21 maanden en na bijna drie jaar.

De meerderheid van de vrouwen gaf aan geen miskraam te hebben meegemaakt. Maar 2.823 vrouwen – 21 procent – hadden wel één of meer miskramen ervaren. Van deze vrouwen hadden 108 een doodgeboorte meegemaakt en drie vrouwen zelfs twee doodgeboortes. ‘We vonden geen bewijs dat psychische problemen geassocieerd met eerdere miskramen werden opgelost met de geboorte van een gezond kind. Eerder zorgde dit voor een duidelijke voorspelling van depressieve of angstsymptomen ver nadat de postnatale periode normaal is afgelopen,’ concluderen de onderzoekers.

Van de vrouwen die een miskraam of doodgeboorte hadden ervaren voordat ze een gezond kind kregen, gaf bijna 13 procent aan nog steeds symptomen van depressie te ervaren zelfs tot 33 maanden na de bevalling. Bij vrouwen die twee miskramen hadden ervaren, bleek dit 19 procent te zijn. ‘We weten dat prenatale en postnatale depressies een ongunstige invloed kunnen hebben op families. Als we gerichte ondersteuning bieden aan zwangere vrouwen die eerder te maken hebben gehad met een miskraam, kunnen we mogelijk de mentale gezondheid van zowel de vrouwen als hun kinderen verbeteren,’ concludeert Robertson Blackmore.Referentie
1. E. Robertson Blackmore, D. Côté-Arsenault, W. Tang, V. Glover, J. Evans, J. Golding, and T.G. O’Connor. 2011. Previous prenatal loss as a predictor of perinatal depression and anxiety. The British Journal of Psychiatry, 2011; DOI: 10.1192/bjp.bp.110.083105.


Reacties