Rechtop Zitten Helpt Baby’s Leren

Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat de lichaamspositie van baby’s terwijl ze leren een serieuze rol speelt in hun cognitieve ontwikkeling. De studie laat zien dat voor baby’s rechtop zitten – zelfstandig of met hulp – een belangrijk onderdeel is van hun leerproces. Als baby’s zelfstandig kunnen zitten, blijkt dit een diepgaand effect te hebben op hun vermogen om te leren over objecten. Ook tonen de resultaten aan dat baby’s die rechtop kunnen zitten met hulp, net zo goed kunnen leren als de zelfstandig zittende baby’s.

‘Een belangrijk onderdeel van onze cognitieve ontwikkeling is de vaardigheid om te begrijpen of een object waar we naar kijken, hetzelfde is of verschilt van een eerder gezien object,’ zegt onderzoeker Rebecca Woods. Door twee experimenten konden de wetenschappers bevestigen dat baby’s van 5,5 en 6,5 maand oud nog geen patronen gebruiken om verschillen in objecten te kunnen beoordelen. Maar baby’s van 6,5 maand konden wel worden voorbereid om objecten te onderscheiden. Hiervoor moesten ze de kans krijgen om de objecten aan te raken, te bekijken en te ‘proeven’ voordat de test begon.

‘Een voordeel die baby’s van 6,5 maand oud hebben is mogelijk dat ze zelfstandig kunnen zitten. Dit maakt het gemakkelijker voor ze om objecten te pakken en onderzoeken. Als baby’s zich niet hoeven te focussen op in balans blijven, kan hun aandacht gaan naar het ontdekken van het object,’ legt Woods uit. Bij een derde experiment kregen baby’s van 5,5 maand oud een volledige ondersteuning bij het zitten aangeboden terwijl ze de objecten mochten ontdekken. Als ze deze lichamelijke ondersteuning hadden, waren ze wel in staat om patronen in objecten te onderscheiden. Het onderzoek suggereert ook dat vertraging in het leren zitten, baby’s mogelijk belangrijke leerervaringen laat missen die andere onderdelen van hun ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

‘Baby’s helpen om rechtop te zitten op een veilige manier kan ze mogelijk in diverse leersituaties ondersteunen. Niet alleen gedurende het spelen met objecten. Deze kennis kan voordeel bieden aan jonge kinderen, zeker voor baby’s met achterstand in hun cognitieve vaardigheden. Voor hen is het extra belangrijk dat ze een optimale leeromgeving hebben,’ sluit Woods af.  

Referentie
1. R.J. Woods and T. Wilcox. 2012. Posture Support Improves Object Individuation in Infants.. Developmental Psychology, 2012; DOI: 10.1037/a0030344.

Reacties