Te Vroeg Geboren Meisjes Lopen Groter Risico op Zwangerschapscomplicaties Later

Vrouwen die zelf te vroeg ter wereld zijn gekomen, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van zwangerschapscomplicaties in vergelijking met vrouwen die à terme zijn geboren. Dat is de uitkomst van een nieuw Canadees onderzoek geleid door Anne Monique Nuyt. Het is de eerste studie waaruit duidelijk blijkt dat een vroeggeboorte voor meisjes kan zorgen voor risico’s tijdens haar eigen zwangerschap later. ‘We wisten dat een laag geboortegewicht kan worden geassocieerd met een vergroot risico op zwangerschapscomplicaties later. Maar bij deze studie hebben we de ‘vroeggeboorte factor’ geïsoleerd. Daardoor konden we aantonen dat zelf te vroeg geboren worden  - voor week 37 - een grote impact kan hebben op risico’s tijdens de zwangerschap,’ zegt Nuyt.
 
De onderzoekers bestudeerden data van alle te vroeg geboren vrouwen tussen 1976 en 1995 die zelf minimaal één baby hadden gekregen tussen 1987 en 2008. ‘We keken naar alle vrouwen die te vroeg geboren waren en selecteerden twee keer zoveel vrouwen die wel volgroeid (tussen week 37 en 42) ter wereld kwamen. Deze vrouwen dienden als een representatieve controlegroep,’ legt Nuyt uit. De vroeggeboorte groep bestond uit 7.405 vrouwen.

Bij vrouwen die zelf op tijd waren geboren, bleken net iets meer dan één op de tien zwangerschappen tot complicaties te leiden. Voor vrouwen die zelf te vroeg ter wereld kwamen (voor week 32), steeg dit percentage naar één op vijf zwangerschappen. Dit onderzoek stelt vast dat – onafhankelijk van geboortegewicht – vroeggeboorte bij baby meisjes zorgt voor een significant vergroot risico op het ontwikkelen van zwangerschapscomplicaties later in hun leven. Ook blijkt het risico groter te worden naarmate de baby vroeger wordt geboren. ‘Zeven procent van de jong volwassenen in Quebec zijn te vroeg geboren. De impact van vroeggeboorten op gynaecologische zorg zou door professionals moeten worden opgepakt,’ concludeert Nuyt.  

Referentie
1. A. Boivin, Z. Luo, F. Audibert, B. Mâsse, F. Lefebvre, R. Tessier and A.M. Nuyt. 2012. Pregnancy complications among women born preterm. CMAJ, 2012 DOI: 10.1503/cmaj.120143.Reacties