Blootstelling aan Licht Noodzakelijk voor Oogontwikkeling Foetus

Een nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat licht voor ogen niet alleen noodzakelijk is buiten de baarmoeder. Voor een normale oogontwikkeling blijkt het van belang te zijn dat er licht de baarmoeder bereikt. Licht blijkt ervoor te zorgen dat bloedvaten die in een vroeg stadium noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het oog, in een later stadium weer verdwijnen. Bij het niet weggaan van deze bloedvaten kunnen de ogen ernstig beschadigd raken. Wetenschappers zeggen dat de onverwachte bevinding een nieuwe blik biedt op de oogontwikkeling van de foetus en mogelijke oogproblemen bij te vroeg geboren baby’s. ‘Dit verandert fundamenteel onze manier van kijken naar de ontwikkeling van het oognetvlies,’ zegt onderzoeker Richard Lang.

Voor het onderzoek werden diverse experimenten met muizen uitgevoerd. Sommige zwangere muizen werden in het donker gehouden. En anderen kregen een normale dag en nacht cyclus. De wetenschappers zagen een abnormale vaatgroei in de ogen van de foetussen die geen daglicht hadden binnen gekregen in de baarmoeder. De onderzoekers verifieerden de invloed van licht op de normale ontwikkeling van het oog door in andere experimenten het Opn4 gen uit te schakelen. Dit gen produceert melanopsine, een eiwit die een belangrijke rol speelt bij de werking van het oog. Het zorgt voor een normale ontwikkeling van bloedvaten en zenuwcellen in het oog. Deze proteïne is zowel bij mensen als muizen aanwezig gedurende de zwangerschap. De muizen met het gemuteerde Opn4 gen, toonden praktisch identieke oogproblemen in vergelijking met de foetussen die geen licht binnenkregen in de baarmoeder.

Daarnaast kwamen de wetenschappers erachter dat blootstelling aan licht direct bij de foetus zorgt voor het activeren van melanopsine. Dit verloopt dus niet via de moeder. Licht bestaat uit fotonen en de fotonen zorgen voor de activitatie van het gen bij de foetus. ‘Meerdere stadia van de oogontwikkeling van muizen vindt pas plaats na de geboorte, daarom hebben we altijd verondersteld dat als licht een rol zou spelen bij oogontwikkeling, dit alleen zou gebeuren na de geboorte,’ geeft onderzoeker David Copenhagen aan. Maar uit de resultaten blijkt de noodzaak van lichttoevoer voor een normale oogontwikkeling van de foetus al in de baarmoeder. Meer onderzoek moet uitwijzen welke invloed de blootstelling aan licht in de baarmoeder heeft op oogproblemen van premature baby’s.

 Referentie
1. S. Rao, C. Chun, J. Fan, J.M. Kofron, M.B. Yang, R.S. Hegde, N. Ferrara, D.R. Copenhagen and R.A. Lang. 2013. A direct and melanopsin-dependent fetal light response regulates mouse eye development. Nature, 2013; DOI: 10.1038/nature11823.

Reacties