Hoe Kun je je Kind het Beste Aanmoedigen?

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat het aanmoedigen van kinderen ervoor zorgt dat ze meer uitdagingen durven aannemen: http://denieuwebaby.blogspot.nl/2012/05/moet-je-je-baby-aanmoedigen.html. Maar daarnaast suggereren andere experimenten dat niet iedere manier van aanmoedigen een positief verschil kan maken. Zo bleken kinderen die werden aangemoedigd om hun algemene capaciteiten – ‘Je bent zo slim’ – zich meer hulpeloos voelden wanneer ze werden geconfronteerd met moeilijke taken. In tegenstelling tot de kinderen die werden geprezen voor hun inzet en probleemoplossende vermogen. Zij bleven gemotiveerd.

Eerdere onderzoeken keken echter alleen naar het korte termijn effect. Maar hoe zit het met de lange termijn effecten van aanmoedigen? Dat wilden Elizabeth Gunderson en haar collega’s onderzoeken. De wetenschappers volgden 43 kinderen van babyperiode tot aan de basisschool. De kinderen werden drie keer thuis bestudeerd; met 14, 26 en 38 maanden. Ze werden gefilmd terwijl ze hun dagelijkse activiteiten samen met hun ouders uitvoerden. De ouders wisten niet dat de studie ging over het aanprijzen van hun kinderen, alleen dat ze door moesten gaan met hun dagelijkse routines.

Later keken onpartijdige observeerders naar de videobeelden en bepaalden ze het soort aanmoedigingen die de kinderen kregen. Ze maakten onderscheid tussen persoonlijke aanprijzing, bijvoorbeeld ‘Je bent zo slim.’ Of proces aanmoediging, het soort aanprijzing dat de inzet, strategieën of acties van het kind benadrukt, zoals ‘Goed geprobeerd!’ of ‘Ik vind het knap hoe je dat hebt gedaan.’

Toen de kinderen in de tweede en derde klas zaten, kregen ze een lijst met vragen over intelligentie en gedrag voorgelegd. Vragen zoals;
1. ‘Stel je een kind voor die gelooft dat je altijd slimmer kunt worden. Hoeveel ben je het met dat kind eens?’
2. ‘Hoe graag zou je doolhoven willen maken die heel gemakkelijk zijn, zodat je er zeker een heleboel goed zou maken?’
3. ‘Hoe graag zou je reken problemen die heel moeilijk zijn willen doen, zodat je meer kunt leren over rekenen?’
4. ‘Stel je voor dat een kind die je kent steeds veel fouten maakt in zijn schoolwerk en jou vraagt om hem te helpen. Wat zou je zeggen of doen?’

Hoe hoger het percentage van proces aanmoediging was dat de kinderen hadden gekregen gedurende hun eerste levensjaren, hoe meer ze een ‘ik kan dat’ houding aannamen later in hun leven. Ook na het controleren van andere variabelen, zoals sociaal-economische status, geslacht van de kinderen, ouders’ persoonlijke kijk op mogelijkheden en de algehele hoeveelheid van alle soorten aanmoedigingen en verbale interactie die de kinderen van hun ouders kregen.

Daarnaast ontdekten de wetenschappers nog een ander interessant aspect van aanmoedigen. Er bleek een verschil in het soort aanprijzen voor jongens en meisjes. Alhoewel ze dezelfde hoeveelheid aanmoedigingen ontvingen, bleken jongens significant meer proces aanmoedigingen te ontvangen. Dat zorgden ervoor dat de jongens steeds meer vertrouwen in hun bekwaamheid kregen. Wellicht doen ouders, zonder het zich te realiseren, meisjes meer afhankelijk gedrag aanleren. De onderzoeksresultaten laten in ieder geval zien dat het aanprijzen van het proces van de activiteiten van kinderen voor zowel jongens als meisjes een goede basis kan leggen voor succes in hun latere leven.
Referentie
1. E.A. Gunderson, S.J. Gripshover, C. Romero, C.S. Dweck, S. Goldin-Meadow and S.C. Levine. 2013. Parent praise to 1-3 year-olds predicts children’s motivational frameworks 5 years later. Child Development.
Reacties