Nesteldrang tijdens Zwangerschap Vervult Evolutionaire Functie

De overheersende drang die ervoor zorgt dat zwangere vrouwen gaan poetsen, opruimen en  hun leven willen reorganiseren, blijkt niet irrationeel. Canadese wetenschappers suggereren dat deze activiteiten een resultaat zijn van een mechanisme om de ongeboren baby te beschermen. En als voorbereiding dienen om een optimale omgeving te creëren voor de komst van de baby. Het is aangepast gedrag dat voortvloeit uit de evolutie van de mens.

Vaak hebben zwangere vrouwen ongebruikelijke energiepieken en een compulsieve neiging om hun huishouden te reorganiseren. Ook worden ze selectiever in hun sociale contacten en kiezen ze er eerder voor om tijd door te brengen met mensen die ze optimaal vertrouwen. Samenvattend kan worden gezegd dat de meest kenmerkende eigenschap van nesteldrang het uitoefenen van een bepaalde controle op de nabije omgeving is.

Om het fenomeen nesteldrang te bestuderen, ontwikkelden de wetenschappers twee aparte studies. Eén groot online onderzoek waarbij zwangere en niet-zwangere vrouwen werden vergeleken en een longitudinale studie waarbij vrouwen vanaf hun zwangerschap tot aan de kraamtijd werden gevolgd. De controlegroep bestond uit niet-zwangere vrouwen. Zij kregen steeds op dezelfde tijdsintervallen als de zwangeren een vragenlijst voorgelegd. ‘Nesteldrang blijkt geen frivole activiteit. We hebben geconstateerd dat het piekt in het derde trimester, wanneer de geboorte nadert. Nesteldrang kan worden gelinkt aan het verleden van onze voorouders. Het vervult een belangrijke taak voor vrouwen en andere (zoog) dieren. Door het creëren van een veilige leefomgeving, kan de band tussen moeder en baby worden bevorderd,’ zegt hoofdonderzoeker Marla Anderson.

‘Zwangere vrouwen vertelden ons dat ze in het derde trimester over steeds minder energie beschikten, terwijl ze tegelijkertijd een duidelijke verhoging van activiteiten lieten zien. Een opmerkelijke tegenstelling die aantoont dat de neiging om te nesten beschikt over een erg sterke motiverende kracht,’ concludeert onderzoeker Mel Rutherford. De wetenschappers willen als volgende stap bestuderen of vrouwen mogelijk ook nesteldrang gaan vertonen als ze een baby adopteren. En of aanstaande vaders eenzelfde soort gedrag laten zien in de maanden voordat hun baby wordt geboren.Referentie
1. M.V. Anderson and M.D. Rutherford.2013. Evidence of a nesting psychology during human pregnancy. Evolution and Human Behavior, 2013; DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2013.07.002. 

Reacties