Baby’s Kunnen Liedjes al in de Baarmoeder Leren

Baby’s blijken in staat om kinderliedjes die ze in de baarmoeder hoorden, nog maanden na de geboorte te herkennen. Mogelijk helpt dit ze zelfs bij hun latere taalontwikkeling. Dat is de uitkomst van een nieuw Fins onderzoek. ‘Dit is het eerste studie die kijkt naar hoe lang foetale herinneringen in de hersens blijven bestaan. De resultaten zijn significant. Het bestuderen van de reactie van de hersens laat ons concentreren op de basis van het foetale geheugen. Het vroege mechanisme van geheugen is momenteel nog onbekend,’ zegt onderzoeker Minna Huotilainen.

Het onderzoek richtte zich op 24 vrouwen gedurende het derde trimester van hun zwangerschap. De helft van de vrouwen liet de melodie van ‘Twinkle Twinkle Little Star’ vijf dagen per week aan hun foetus horen. Voor de andere 12 baby’s werden geen liedjes afgespeeld.


De melodie van het kinderliedje 'Twinkle Twinkle Litte Star' kregen de foetussen regelmatig te horen

De wetenschappers onderzochten de reactie van baby’s hersens vlak na de geboorte en vier maanden erna. De hersens van de baby’s die de melodie in de baarmoeder hadden gehoord, reageerden op beide tijdstippen sterker op het herkenbare toontje in vergelijking met de controlegroep.  

Deze resultaten laten zien dat foetussen geluiden kunnen herkennen en herinneren vanuit de buitenwereld. Dit is belangrijk voor vroege rehabilitatie, aangezien een dergelijk traject zich richt op lange termijn veranderingen in de hersens. ‘Al heeft eerder onderzoek al een indicatie gegeven dat foetussen kleine taal details kunnen leren, wisten we niet hoe lang ze deze informatie konden vasthouden. De resultaten tonen aan dat baby’s in staat zijn om te leren op een zeer jonge leeftijd. En dat de effecten van dit leren voor een lange periode in de hersens aanwezig blijven,’ legt onderzoeker Eino Partanen uit.

De wetenschappers geloven dat het voor de taalontwikkeling van de foetus zeer belangrijk is om liedjes en gesprekken te horen. Volgens de huidige kennis is het verwerken van zingen en spraak in baby’s hersens gedeeltelijk op dezelfde mechanismen gebaseerd. Zo kan dus door het luisteren naar een liedje, baby’s taalontwikkeling worden ondersteund.

Referentie
1. E. Partanen, T. Kujala, M. Tervaniemi and M. Huotilainen. 2013. Prenatal Music Exposure Induces Long-Term Neural Effects. PLoS ONE, 2013; 8(10): e78946 DOI: 10.1371/journal.pone.0078946.

Reacties